Det skjer stadig vekk endringer og forbedringer innen refusjonsordninger fra staten. Fra 01.01.2014 har NAV hentet inn en helt ny gruppe i stønadsordningen og gir nytt håp for de som sliter med tannløshet. Dagfinn Nilsen er spesialist i oralkirurgi og implantatbehandling. I løpet av en dag jobber han med alt fra fjerning av visdomstenner til erstatning av tenner etter skader og ulykker. Men det arbeidet han bruker mest tid på er implantater.

- Implantater er helt klart det som tar mest tid, vi legger særlig mye energi i planleggingen slik at vi skal få best mulig resultat, forteller han.

I behandlingsplanleggingen bruker man 3D modellering til å produsere en operasjonsmal som gjør selve behandlingen enklere, og selve inngrepet mindre.

Bruker 3D-modellering

Teknologien bak implantater er i stadig utvikling.

- Det finnes gode systemer som har dokumenterbare resultater, forklarer Nilsen.

- I behandlingsplanleggingen bruker man 3D modellering til å produsere en operasjonsmal som gjør selve behandlingen enklere og selve inngrepet mindre, utdyper han.

Tannlegen kan hjelpe deg

Tap av tenner er som oftest resultat av sykdom i tannkjøtt. Mulig behandling for dette er både avtagbar protese og full bro. Etter endringene i folketrygdens refusjonspolitikk er det nå åpent for en helt ny pasientgruppe.

- Tannløshet i underkjeven er etter denne endringen godt støttet, og man skal kunne få nye tenner uten at det koster noe særlig for pasienten. Man skulle kanskje tro at dette førte til en stor økning i pasienter, men dessverre har ikke dette blitt godt nok kommunisert ut til målgruppen, forklarer Nilsen. Han oppfordrer de som er rammet av tannløshet til å oppsøke en tannlege som kan gi dem en god innføring i rettigheter og støtteordninger fra staten.

- Etter at pasienten har vært til vurdering vil han ha en bedre oversikt over hva som er mulig.

Få riktig informasjon

Med disse nye støtteordningene er det heller ikke så sikkert at det er så mye å spare på å reise til utlandet for slike operasjoner. Nilsen oppfordrer i det minste de som reiser til utlandet for større inngrep å gjøre god research i forkant.

- Det finnes gode systemer for utvikling av proteser med dokumenterbare resultater. I Norge er man relativt trygg på at disse blir brukt, men det er ikke gitt at de samme systemene benyttes i utlandet, forklarer han, og understreker igjen at det kan være godt å ha en utredning fra sin lokale tannlege for å ha noe å sammenligne prisen med.