Av Monica Håland, tillitsvalgt i Norsk tannpleierforening

Det har vist seg at bakterier i munnen kan gi sykdom andre steder i kroppen. Derfor er det viktig å regelmessig få undersøkt tenner og munn, samt få tilbakemelding på hvordan daglig munnhygiene blir utført. Det er en investering i flere friske leveår!

Sosial ulikhet i helse

Visste du at sykdom i tenner og munn henger sammen med skolegang og inntekt? Det vil si at de som blant annet har kort utdanning og/eller lav lønn har større sjanse for å få problemer med tennene. Det gjelder dessverre også den generelle helsa. Det er lite rettferdig at en del av befolkningen vår skal oppleve mer sykdom. Derfor er det viktig og riktig å utjevne helseforskjellene. Det kan man gjøre ved å blant annet sørge for mindre forskjeller mellom fattig og rik, og legge til rette for at de som trenger helsetjenestene mest får tilpasset tilbud. Tenner er en viktig del av kroppen for alle hele livet.

Tannpleieren

Tannpleiere er utdannet til å fremme god munn- og tannhelse gjennom å drive egen tannklinikk eller være ansatt ved en offentlig eller privat tannklinikk. Universitets- og høyskoleutdanningen er en bachelor (tre år) og gir autorisasjon. Tannpleieren undersøker tennene og munnen, og henviser til tannlege ved behov. Ved å oppsøke en tannpleier, vil du få råd om og instruksjon i hvordan munnhygiene kan utføres for et mest mulig optimalt resultat. Tannpleieren vil kunne rense tennene dine for belegg både over og under tannkjøttskanten. Oppsøkende helsefremmende og forebyggende arbeid er en vesentlig del av en tannpleiers kompetanse. Dette kan være undervisning, eller det å sette i gang tiltak for å fremme tannhelsen på ulike arenaer. For friske tenner, finn din tannpleier på www.tannpleier.no