- Kjevesmerter opparbeides vanligvis over lang tid, og ofte er både de indre og ytre musklene i kjeven involvert, opplyser Trond Inge Berge, Professor ved Universitetet i Bergen. Smerte kan i tillegg komme fra kjeveleddet

Anspent muskulatur i kjeven bidrar ofte til økte plager. Forekomsten av smerter og ubehag i kjeve er mer vanlig blant befolkningen enn tidligere antatt. Rundt 15-20 prosent av Norges innbyggere er plaget av smerter eller lidelser i kjeven, og det kan være flere forskjellige årsaker.

Symptomer på kjeveleddsproblemer

Du vil først og fremst merke anspenthet og spenninger som knytter seg til muskulaturen omkring kjeveleddet, men det kan også være smerte mot øret og i tinningen.

- Ofte er det unge, voksne kvinner som er belastet med «flink pike» syndrom som sliter med kjeveledds problemer, forteller Berge. Belastningen av tyggeapparatet er stressrelatert, og mange symptomer kommer sammen med stresset; Gnisninger og slitasje på tenner, selve bittet forandres, og nedsatt bevegelse i kjeven. Noen kan i tillegg oppleve å få knaselyder eller klikkelyder fra kjeveleddet.

- Øresus eller Tinnitus, hodepine og svimmelhet kan også forekomme hos enkelte, tilføyer Berge. Hodepine har mange og sammensatte årsaker, og er en av våre vanligste plager. Kjevespenninger og bittfeil kan være årsaken til hyppig hodepine. Hodepine er, som alle andre former for smerte, et varsel om at noe er galt. Det er derfor viktig finne årsaken til hodepinen, og finne frem til riktig behandling.

Behandlingsformer

For de aller fleste som får symptomene, vil ubehaget gå over av seg selv etter en tid, men for enkelte kan lidelsene bli så store at de blir uføretrygdet.

- Til en hver tid kan vi si det er cirka 10 – 15 prosent behandlingsbehov,  opplyser Berge.  Ulike behandlinger kan være til hjelp, enten det er akupunktur, manuell terapi, massasje eller bittskinne som beskytter mot tanngnisning om natten, og avlaster kjeven. Bittskinne lages av en tannlege, og brukes deler av døgnet, for eksempel om natten. 80-90 prosent blir kvitt ubehaget.

- For de som trenger behandling er det viktig å få skikkelig informasjon om hva som er selve årsaken til smertene, understreker Berge. Mange mennesker bekymrer seg, enten det er for sykdommer eller annet, og det kan være bakenforliggende årsaker som bunner ut i psykiske grunner. Tverrfaglig team med spesialister på smerte blir involvert, og en grundig kartlegging foretatt. En dypere utredning kan utføres for å finne den rette behandlingen.

Andre årsaker

Smerter i kjeven kan også skyldes kroniske sykdommer som påvirker kjeven, infeksjoner, kreft, og skader kan også forårsake smerter i kjeven. Store plager i kjeven kan gi betydelig reduksjon i livskvalitet, med lange sykemeldingsperioder og uførhet.

- Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse – og omsorgs departementet å utarbeide et bedre helsetilbud til pasienter som er langvarige og alvorlige syke, slik at de blir ivaretatt på en bedre måte, opplyser Berge. Pasientene kan henvises av fastlegen eller tannlegen dersom plagene er store.