Det kan være flere grunner til tannløshet. Noen mister tenner på grunn av tannkjøttsykdommer, noen mister tenner fordi de ikke tar vare på tennene sine mens andre opplever at kjeven blir mindre og mindre og til slutt mister festet for en protese, sier Heming Olsen-Bergem, spesialist i oralkirurgi og oral medisin ved Universitetet i Oslo.

Implantater i titan

Det er de som har hatt proteser, men ikke fått dem til å fungere som omfattes av den nye støtteordingen. Selve behandlingen består i å sette inn implantater som er laget av titan. Disse skrues fast i kjeven, gror fast i kjevebenet og fungerer som kunstige røtter. Implantatene gjør det mulig å forankre både broer, enkelttenner eller proteser.

- Vi kan nesten sammenligne dette med et trykknappsystem der protesen klipses på plass på implantatet forklarer Olsen-Bergem. Når man er ung og får en protese eller et gebiss, så klarer de fleste å tilpasse seg dette ved å styre musklene selv om man nesten ikke har kjeve igjen. Det viser seg å være vanskeligere for mange eldre å tilpasse seg dette.

Forbedret livskvalitet

Når man mister tenner, mister man også det benet som tennene sitter i og en av konsekvensene er at man synker litt sammen og kan bli litt gammel i ansiktet. Men det er spesielt livskvaliteten til de som får nye tenner som er viktig sier Olsen-Bergem. Selve ordningen kom på plass som følge av en doktorgrad fra Universitetet i Bergen av Harald Gjengedal som har kroner og broer som spesialfelt. Han fant at livskvaliteten ble øket i betydelig grad for de som fikk behandling, og skriver blant annet i sin doktoravhandling at: ”Tannlause pasientar som får erstatta manglande tenner med avtakbare heilprotesar har mange utfordringar ved bruk av protesane. Den største utfordringa er knytt til feste av heilprotesa.

Dette gjev funksjonelle problem ved tygging og snakking. Enkelte studie viser òg at pasientar med heilprotesar kan ha eit lite tilfredsstillande kosthald”. Anbefalingene fra doktoravhandlingen ble tatt til følge av Helse- og omsorgsdepartementet og var foranledningen til at vi i dag har støtteordninger for de som har mistet tenner i underkjeven og ikke fått proteser til å fungere.

- Det finnes også studier fra Geneve. De viser at hvis man har proteser som sitter så godt at man får i seg riktig næring, gjør at man totalt sett blir friskere uansett hvor gammel man er, og på den måten får man et bedre liv. Derfor er dette faktisk bra for den generelle helsen, sier Olsen-Bergem.