Tiril Willumsen er tannlege og professor ved Instituttet for klinisk Odontologi, og jobber på Odontologisk fakultet i Oslo.  Willumsen forteller at en av årsakene til tannlegeskrekk kan være dårlige opplevelser fra barndommen. En del har opplevd å bli «overkjørt» av skoletannlegen. Er tannlegepasientene engstelig for flere ting, vil de også kunne være sårbare i tannlegestolen. I tillegg mener Willumsen at biologiske årsaker trigger redselen og frykten for tannlegebehandling.

- Alle er nok litt ekstra på vakt når en fremmed skal inn i munnen. Det er en sårbar situasjon, meddeler hun. Ofte får vi mange ting i munnen på en gang som kan true luftveiene våre. Opplever vi smerte i tillegg, kan det utløse reaksjoner som frykt og angst.

Odontofobi - skrekken har tatt overhånd

I dag finnes det gode behandlingstilbud for de som har tannlegeskrekk.

- Myndighetene i Norge har satset på odontofobiteam som gir angstbehandling til mennesker som unngår tannlegebesøk, forteller Willumsen.
Det er et tett samarbeid mellom tannleger og psykologer. Behandlingen og tilvenningen tilrettelegges for den enkelte, og pasienten får selv styre og ha kontroll på den gradvise tilnærmingen til det de er redde for. Noen har sprøyteskrekk, og andre er redde for å borre.

- Noen pasienter er best tjent med narkosesedasjon. Det løser ikke skrekken, men kan være fint hvis tannlegebehandlingen er omfattende, opplyser Willumsen. Medikamentene lindrer og hindrer ubehaget under behandlingen, og pasienten opplever ro, mindre redsel og vil heller ikke huske så godt hva som har skjedd under behandlingen.  

Få kontroll over frykten

Et godt samarbeid mellom pasient og tannlege er avgjørende, og for små barn er modellæring betydningsfullt.

- Det er viktig at foreldre forklarer, og snakker med barna sine om tannlegebehandlingen, og at ordvalget velges med omhu, sier Willumsen.

Barn bør ha med en trygg person til tannlegebesøket, et menneske barnet er trygg på.  For å overvinne redselen må man være ærlig ovenfor seg selv, og det er helt vesentlig å fortelle og informere tannlegen.

- Jo mer du kan fortelle, jo lettere er det for tannlegen å imøtekomme pasienten, informerer Willumsen.

Hun gir følgende tips:

Fortell om frykten og det du opplever som ubehagelig. Be om bedøvelse – ikke opplev smerte. Ha en god dialog underveis – ikke gi feil signaler til tannlegen å si «kjør på» for å bli fort ferdig. Det er viktig med ro i prosessen, vent til bedøvelsen har virket skikkelig.