Etter at Forbrukerrådet startet hvakostertannlegen.no har det nå blitt enkelt å sammenligne tannlegenes priser over hele landet.

- Den forrige regjeringen initierte i Soria Moria-erklæringen at de ønsket å innføre prisportaler i markeder som var uoversiktlige og vanskelige for forbrukerne å orientere seg i. Finansportalen var den første, deretter kom tannlegeportalen og nå kommer det også en portal for strømpriser.

- I markedet for tannhelse var det nesten umulig for forbrukerne å vite hva tannhelsetjenester kostet, det manglet ofte prisoppslag på tannlegekontorene og de priset tjenestene sine på forskjellige måter slik at sammenligning ble vanskelig, sier Hilde Uthaug som er daglig leder i hvakostertannlegen.no.

Noen tannleger kunne operere med ulik prissetting på f. eks undersøkelse, der de la på hygienetillegg og røntgenbilder i etterkant. Nå har vi en standard pris for undersøkelse der alt som er obligatorisk skal oppgis.

Sammenligner de vanligste behandlingene

I portalen har det nå blitt svært enkelt å sammenligne priser på for eksempel undersøkelser, siden innholdet i en undersøkelse har blitt standardisert. Innholdet i undersøkelser skal inkludere kontroll av tenner, tannkjøtt og munnhulen, to røntgenbilder, enkel tannrens, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen.

- Forbrukerrådet fikk på plass en forskrift som gjorde det pliktig for alle tannleger å legge inn priser i portalen. Nå er det med andre ord lovfestet at alle tannleger skal innrapportere prisene sine, forklarer Uthaug.

- Vi har også fått på plass sammenlikningsgrunnlag for alle behandlingene, hvilket betyr at du kan sammenligne hele prislister.

Utvider tjenestene

Hvakostertannlegen.no arbeider med å utvide tjenestene slik at de kan tilby mer enn bare prissammenligninger:

- Vi skulle gjerne hatt muligheten til å sammenligne kvaliteten, men det er vanskelig. Det vi imidlertid har mulighet til å sammenligne er øvrige servicefasiliteter som åpningstider, parkeringsplasser, universell utforming og slike ting, sier Uthaug.

I dag er det 16 ulike behandlinger som man kan sammenligne prisen på, og det kommer flere:

- Nå har vi for eksempel to prispakker på tannregulering men vi arbeider med å utvide til flere priser siden dette er store og kostbare behandlinger som gjerne strekker seg over to til tre år, så det kommer til å bli bra.

Tatt godt i mot

Portalen har blitt tatt godt imot og har i dag 4200 unike brukere hver måned. Det er mer enn de stipulerte før de satte i gang.

- Vi hører også historier om at mange enten har funnet en tannlege gjennom portalen, eller har byttet tannlege etter å ha brukt portalen, det betyr at den virker. I tillegg til hva vi gjør direkte mot forbrukerne, leverer vi også mye statistikk til Helse- og omsorgsdepartementet. Tallene fra portalen brukte de for å fastslå offentlige takster, tilføyer Uthaug til slutt.

Les mer på hvakostertannlegen.no