Av Karen Tveitevåg, styreleder i Norges Tannteknikerforbund

Et pent smil er viktig for selvfølelsen i møte med andre mennesker, og et velfungerende tannsett med riktig bitt er viktig både for å kunne tygge maten, og for å kunne føle seg vel i sosiale sammenhenger. Ved store tanntap kan det bli vanskelig å tygge vanlig mat, og det kan føre til at man ikke får i seg tilstrekkelig god ernæring.

Nedslitte tenner kan medføre muskelspenninger som kan gi ømhet og smerter i kjeven, og man kan bli plaget av hodepine. Slike problemer med tennene kan påvirke den generelle helsen. I tillegg kan tanntap, utpreget misfarging eller feil tannstilling føre til at man vegrer seg for å ta del i det sosiale liv, man vil ikke vise tennene.

Selv med godt tannstell kan det oppstå skader som gjør at tenner må erstattes. Det kan også være nødvendig som følge av kariesangrep eller sykdom. Da kan det være nødvendig å erstatte tenner med kroner, implantater eller broer. Ved veldig nedslitt bitt kan man bygge på de eksisterende tennene. I tilfeller med store tanntap lages det også proteser/gebiss.

Tannteknikeren lager tannerstatningene

Dersom det trengs å erstatte en eller flere tenner er det en tanntekniker som lager tannerstatninger på bestilling fra, og i samarbeid med pasientens tannlege. Tannlege og tanntekniker samarbeider tett, og har alltid pasientens beste i fokus. Tannteknikerne er produktspesialister, og er de som best kan gi råd til pasienten når det gjelder valg av løsning og materialer.

Tannteknikerne har daglig pasientkontakt der vi ser på form og farge, og gir råd når det kommer til valg av konstruksjon og materialer. Ved store tannrestaureringer kreves det tett oppfølging gjennom hele behandlingen. Det er viktig å avdekke hva pasienten ønsker før behandlingen starter. Tanntekniker kan jobbe ut fra samtale med pasient og tannlege, og i tillegg kan vi bruke bilder som viser pasientens tenner slik de var før tanntapet. Deretter bør tannerstatningen prøves inn underveis for å få et godt resultat.

Ta aktive valg

Som pasient kan du være delaktig i de valgene som blir tatt når det kommer til tannerstatninger. Vi ser at pasienter blir mer bevisste om hva slags materialer de får, og de er også mer opptatt av utseende enn de var tidligere. Målet er tannerstatninger som er så naturtro at man ikke kan se at det er en tannerstatning.

Dersom samarbeidet er tett og nært mellom tanntekniker, tannlege og pasient, er det enklere å oppnå et naturtro resultat.  

Særlig hvis man skal gjøre noe i smilesonen bør man be tannlegen om å få komme til tanntekniker. Gjennom samtale får vi vite hvilke ønsker pasienten har, og vi kan oppnå et vellykket resultat. Noen ganger kan vi arbeide ut fra bilder av hvordan tennene så ut før, i andre tilfeller er det snakk om ønskede forandringer. Slike ting bør tanntekniker vite, og da er det fint å ha snakket med pasienten direkte. Tanntekniker kan danne seg et bilde av hva som er viktig for pasienten, og hva som er målet med tannerstatningen.

Krev dokumentasjon

Som produsenter av medisinsk utstyr er tannteknikerne pålagt å levere en samsvarserklæring med alle nye tannerstatninger. Som pasient bør du be om å få utlevert denne erklæringen, den viser hvilke materialer som er brukt, hvordan konstruksjonen er og hvem som er produsent. Da har man en dokumentasjon på tannerstatningen. Den kan være god å ha hvis man må ha flere tenner senere eller hvis man bytter tannlege eller tanntekniker.

Tannteknikerne i Norge er registrert som helsepersonell, det setter blant annet krav til at tannteknikere må være faglig oppdatert, og være tilknyttet Norsk Pasientskadeerstatning. Dette er en sikkerhet for pasienten og det er et viktig moment dersom skade skulle oppstå etter behandling. I samarbeid med din tannlege og et besøk hos tanntekniker kan du gjøre trygge valg for din tannerstatning.