Karen Tveitevåg, styreleder i Norges Tannteknikerforbund (NTTF ) svarer:

1. Hva er tanntrendene i 2016?

- Pasientene blir stadig mer bevisste, og stiller høyere krav til tannbehandlingen. De er opptatt av både materialer, form og farge på sine tannerstatninger. En trend er behandling som er ment å forbedre utseendet uten at det er medisinsk nødvendig. Samarbeidet mellom pasient, tanntekniker og tannlege blir tettere, slik at pasienten skal få de beste løsningene og materialene for å oppnå naturtro tannerstatninger. 

2. Hva er god tannhelse for deg?

- God tannhelse er friskt tannkjøtt, og tenner som fungerer godt og har et akseptabelt utseende for pasienten. Dette oppnår man best ved å regelmessig benytte seg av tannhelseteamet i Norge. I dag finnes det god behandling for alle, og det er mulig å ha velfungerende tenner og et akseptabelt utseende gjennom hele livet.

3. Hvordan synes du landets tannhelsetjeneste fungerer?

- Det er god tilgang på tannhelsetjenester i Norge. Noen pasientgrupper har rett til refusjon for tannbehandling fra det offentlige. Det er noen utfordringer NTTF er opptatt av, blant annet at tannteknikere bør involveres i oppfølging av eldre pasienter med avtakbare tannproteser. Vi kunne også ønske at flere pasienter som trenger tannerstatninger kom i kontakt med tanntekniker før behandlingen starter. Pasienter kan selv etterspørre dette, dersom tannlegen ikke formidler kontakt. Pasienter som møter tanntekniker, vil få en tettere oppfølging, og mest sannsynlig et mer naturtro resultat.

 

Liv Eigeland, varamedlem i Norsk Tannpleierforening (NTpF) svarer:

1. Hva er tanntrendene i 2016?

- I løpet av de ti årene jeg har vært i bransjen, vil jeg si at flere pasienter er mer opplyste og vet sammenhengen mellom generell helse og oral helse. Flere blir mer opptatt av estetikk og ønsker å ha et fint smil. Det er også flere og flere eldre med egne tenner. Få eldre pasienter har gebiss.

2. Hva er god tannhelse for deg?

- At man har en ren munn. Dette innebærer at man ikke har smerter eller ubehag når man pusser tenner, snakker eller spiser. God tyggefunksjon er også viktig, altså at man får i seg all slags mat.

3. Hvordan synes du landets tannhelsetjeneste fungerer?

- Vi har et godt og unikt tilbud til alle barn og unge, der alle får tilbud fra Tannhelsetjenesten frem til fylte 20 år. I enkelte land blir kun deler av utgiftene til tannhelsetjenester dekket, og foreldre må betale for barna selv. 

- Det mange ikke vet er alle andre grupper tannhelsetjenesten er pålagt å gi et tilbud til: psykisk utviklingshemmede, eldre og langtidssyke på institusjon, personer som mottar hjemmesykepleie, ungdom 19-20 år. I tillegg har flere fylker i Norge et tilbud til andre grupper som ruspasienter, fengsel innsatte, pasienter innen psykiatri, med flere. Helfo yter også støtte til tannbehandling ved enkelte sykdommer eller tilstander som for eksempel til pasienter som har tannkjøttsykdommen periodontitt. I tillegg kan de med dårlig råd søke NAV om å få dekket utgifter til tannbehandling.