Det kan være nødvendig å erstatte tenner med kroner, implantater, eller broer som går over flere tenner. Tannteknikeren lager tannerstatningene i samarbeid med pasientens tannlege.

Ved store tannrestaureringer, for eksempel hvis pasienten mangler alle tennene i en eller begge kjever, kreves det tett oppfølging gjennom hele behandlingen. Pasienten kan enten få en avtakbar protese, eller faste tenner med implantater skrudd fast i kjevebeinet. Det er uansett viktig å avdekke resultatet pasienten ønsker seg før behandling starter.

- Der tannerstatninger blir bestilt fra utlandet, tror jeg kommunikasjonen blir dårligere, og at det er begrenset hvor mange ganger man er villig til å sende arbeidet frem og tilbake for justeringer og nye innprøvninger på pasienten.

- I noen tilfeller kan tannteknikeren lage et forslag i voks som viser hvordan resultatet kan bli før behandlingen settes i gang. Tanntekniker jobber ut fra samtale med pasient og tannlege, og kan bruke bilder som viser pasientens tenner slik de var før. Både proteser og implantater bør prøves inn flere ganger underveis for å få et fullgodt resultat.

- Dersom samarbeidet er tett og nært mellom tanntekniker, tannlege og pasient, er det langt enklere å få prøvd inn og justert løsningen tilstrekkelig mange ganger, og vi kan oppnå god funksjon og et naturtro resultat.  

- Vi har ingen holdepunkter for å si at kvaliteten på utenlandskproduserte tannerstatninger er dårligere når det kommer til materialvalg og holdbarhet. Men behandling med tannerstatninger dreier seg om mye mer enn konstruksjon, materialer, og holdbarhet. Det dreier seg like mye om god oppfølging, og korrekt tilpasning av valgte løsninger, og der mener jeg at oppfølgingen av et samarbeidende tannhelseteam i Norge er på et helt annet plan, sier Karen Tveitevåg.

- Der tannerstatninger blir bestilt fra utlandet, tror jeg kommunikasjonen blir dårligere, og at det er begrenset hvor mange ganger man er villig til å sende arbeidet frem og tilbake for justeringer og nye innprøvninger på pasienten. Dette kan føre til at pasienten ender opp med tenner som ikke er optimalt tilpasset. Benytter man norsk tanntekniker vil pasienten oppleve tettere oppfølging, bedre kommunikasjon og et bedre sluttresultat, forklarer Tveitevåg.

Krev dokumentasjon

Som produsenter av medisinsk utstyr er tannteknikerne pålagt å levere en samsvarserklæring med alle nye tannerstatninger.

Tveitevåg understreker at pasientene bør be om å få utlevert erklæringen som viser hvilke materialer som er brukt, hvordan konstruksjonen er og hvem som er produsent:

- Da har man dokumentasjon på tannerstatningen. Den kan være god å ha hvis man må ha flere tenner senere eller hvis man bytter tannlege eller tanntekniker.

Norske tannteknikere er helsepersonell

Norge er et av få land i verden der tannteknikere er registrert som helsepersonell, det setter blant annet krav til at norske tannteknikere må være faglig oppdatert. I tillegg er de pålagt å ha ansvarsforsikring og er tilknyttet Norsk Pasientskadeerstatning.

- Dette er en sikkerhet for pasientene og det er et viktig moment dersom skade skulle oppstå etter behandling, avslutter Tveitevåg.