Av Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening

Jevnlig kontroll og tannsjekk er viktig for å opprettholde friske tenner og god munnhygiene, men også for å oppdage eventuelle andre sykdommer eller plager på et tidlig tidspunkt. De fleste er ikke klar over hvordan munnhelsen påvirker kroppen vår. Dårlig munnhygiene kan lett føre til infeksjoner i munnhulen, noe som igjen øker risikoen for en rekke alvorlige sykdommer. For eksempel kan bakterier fra munnhulen spres via blodbanene og øke risikoen for blodpropp og hjerteinfarkt, samt skape komplikasjoner for operasjoner og transplantasjoner.

Munnhelse og psykisk helse

Også den psykiske helsen påvirkes av hvordan det står til i munnen din. Munnhelsen har stor betydning for selvtilliten vår. Tanntap og dårlig munnhygiene utgjør en stor psykisk belastning som påvirker ditt sosiale liv og i mange tilfeller reduserer muligheten til å få en plass i arbeidslivet. Dårlig munnhelse oppleves som stigmatiserende og kan bidra til sosial angst, men påvirkningen er ikke enveis. Det er minst like vanlig å se at psykiske problemer fører til dårlig munnhelse. For eksempel ser vi at folk som har vært utsatt for overgrep og traumer, oftere lider av tannbehandlingsangst, noe som gjør at det kan gå mange år mellom hvert tannlegebesøk. Munnhelse bør derfor inkluderes i forebygging og behandling av psykiske lidelser.

Sykdommer og medisinbruk

Like mye som tilstander i munnen påvirker andre sykdomsforløp, kan sykdommer andre steder i kroppen, samt medisinbruk, påvirke munnhelsen din. En rekke medikamenter kan føre til munntørrhet, som igjen øker risikoen for blant annet karies (hull i tennene) og såre slimhinner. Hvis du ikke produserer nok spytt, kan du også få problemer med tygging og svelging, og du kan ende opp med å ikke få i deg nok næring. Munntørrhet er en vanlig bivirkning på medisiner som brukes i forbindelse med kreftbehandling, diabetes og flere psykiske lidelser.

Det finnes også en rekke sykdommer som øker risikoen for infeksjoner. Periodontitt (tannkjøttsbetennelse) er en av de vanligste infeksjonene i munnhulen, og noe mange av oss vil oppleve i løpet av livet. Personer med diabetes har for eksempel to til fire ganger så stor risiko for å utvikle periodontitt som resten av befolkningen. Det er derfor viktig å ikke glemme tannhelsen hvis man har andre lidelser eller sykdommer.

Forebygging og jevnlig oppfølging

Det viktigste man kan gjøre for å ta vare på munnhelsen, er de daglige rutinene med tannpuss og bruk av tanntråd. Jevnlige besøk hos tannlege er også viktig, og det kan være fornuftig å bruke samme tannlege over et lengre tidsrom heller enn å bytte ofte. Regelmessig oppfølging over tid gir nemlig tannlegen gode muligheter til å oppdage forandringer på et tidlig stadium og iverksette nødvendige tiltak. Tidlig diagnostisering og behandling av munnsykdommer er viktig for å bekjempe sykdom og begrense komplikasjoner. Det er aldri hverken for tidlig eller for sent å forbedre munnhelsevanene dine. Hvis du ønsker å ta ansvar for egen helse bør du begynne med gode munnhelsevaner i dag!

Camilla Steinum Hansen's 5 tips til en god tannhelse:

  1. Puss tennene to ganger daglig med myk tannbørste og fluortannkrem. Bruk tannstikker, tanntråd eller mellomromsbørste daglig.
  2. Slutt å røyke og/eller snuse.
  3. Begrens sukkerinntaket gjennom mat og drikke. Spis regelmessig og unngå småspising.
  4. Begrens inntaket av sure drikker (brus, lettbrus, juice). Bruk vann uten smak som tørstedrikk.
  5. Besøk tannlegen regelmessig for å oppdage forandringer som krever behandling.