Kreftlinjen får ofte telefoner fra kreftpasienter som lurer på rettigheter når det kommer til tannbehandling, eller som er fortvilet over tannlegeregningen de ikke klarer å betale. Mange blir ikke informert om at behandlingen de skal begynne med kan påvirke tennene, eller at de faktisk kan gjøre noe selv for å forebygge. Dersom du har mulighet, kan det være lurt å ta en tur til tannlegen før du starter kreftbehandling.

Har kreftpasientene noe rettigheter når det kommer til tenner?

Ja, det har de. Det gjelder imidlertid ikke alle og heller ikke alle diagnoser. I dag er det 15 medisinske tilstander som kan gi rett til tannbehandling. For kreftpasienter er det særlig fire som gjelder:

  1. Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.
  2. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander som for eksempel beinmargstransplantasjon, stamcellebehandling eller høydose cellegiftbehandling. Og kreftpasienter som har kreft med spredning til skjelettet og som får behandling for å styrke skjelettet eller som får strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom og/eller der medisiner har gitt skader på kjevebenet (kjeveosteonekrose).
  3. Munntørrhet.
  4. Personer som ikke klarer å ivareta tannhelsen over tid som følge av varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.

Hvordan går du frem for å finne ut om du kan ha rett til støtte?

Det er tannlegen som skal vurdere. Og da trenger han eller hun ofte en legeerklæring eller uttalelse fra kreftlege. Dersom tannlegen har avtale med HELFO om direkte oppgjør betaler du kun mellomlegget. De fleste tannleger har i dag en slik avtale.

Dersom tannlegen ikke har avtale må du dekke hele tannbehandlingen selv og søke HELFO om refusjon. Det er tannlegen som søker på vegne av deg og fristen for å søke er seks måneder.

Støtten fra HELFO gis etter offentlig takster som settes av Stortinget. Disse er stort sett lavere enn hva tannlegene tar betalt, så man må regne med å betale en del selv.

Noen grupper har rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten, dette gjelder for eksempel:
• Barn under 18 år
• Psykisk utviklingshemmede
• Eldre, langtidssyke eller uføre i institusjon eller som mottar hjemmesykepleie

Snakk med kommunen din om du kan ha rett til gratis tannbehandling.

Har du dårlig økonomi kan du ha rett på sosialhjelp til tannbehandling fra NAV.

Det er forskjell på både tannleger og priser, det er lov å be om kostnadsoverslag fra flere enn en tannlege, du kan bytte tannlege dersom du ikke er fornøyd og du kan klage på tannbehandlingen, eller vedtak fra HELFO.

Kreftforeningens kreftlinjen gir gratis informasjon om rettigheter til tannbehandling og økonomisk støtte. Les mer på kreftforeningen.no