– Det er mange flinke fagfolk blant tannleger og tannteknikere, men også i denne bransjen er det store kvalitetsforskjeller. Mange pasienter tror nok at hvis de velger en norsk tannlege får de behandling av høy kvalitet, men slik er det ikke, sier Jørgen Gad. Han er utdannet tanntekniker med spesialistutdanning innen tannestetisk design fra UCLA i USA.

Gad mener mange aktører i bransjen har utnyttet dette lenge, og legger til at det kan være vanskelig for pasientene å orientere seg i markedet. Pris er nemlig ikke nødvendigvis en indikator på om vedkommende gjør en skikkelig jobb.

Eget laboratorium

– Velger du feil tannlege eller tanntekniker kan du få billige og dårlig egnede materialer med gammel teknologi til samme prisen som det beste på markedet uten å bli informert. Dette ville du ikke godtatt i noen annen sammenheng. Du ville følt deg veldig lurt hvis du gikk i bilbutikken og fikk en 50 år gammel bil til samme pris som du kunne fått en ny, sier han.

For ham er det et mål å skade tennene minst mulig, og med dagens teknologi er det for eksempel mulig å sette på fasetter nesten uten å slipe bort noe tannsubstans.

– Jeg prøver alltid å få tennene til å passe så godt inn i ansiktet at du knapt ser noen forskjell, men bare registrerer at noe ser bedre ut, sier han.

Gad produserer alle arbeider i eget laboratorium i Oslo og har full kontroll på kvaliteten på materialene som blir brukt. Her lages designet, alle tannerstatninger fremstilles med eget maskineri og de ferdiggjøres for hånd. Designet kan så prøves i en prototype av plast først slik at kunden kan se en antydning av resultatet før selve behandlingen starter.  

– Vi kjøper ingen billige deler fra lavkostland og kan dermed levere ferdig, spesialtilpasset produkt på under en uke. Det er deilig som eier å kun selge ting man ville hatt selv, sier han.

 

Jørgen Gad

Jørgen Gad er utdannet tanntekniker med spesialistutdanning innen tannestetisk design fra UCLA i USA. Foto: Artpro Dental Design


 

Høye priser

Han legger til at det selvfølgelig er mange flinke tannteknikere og tannleger også i utlandet, men forteller at deres tjenester gjerne koster mer enn du må betale hos dyktige aktører i Norge.  

– Prisforskjellen mellom seriøse og useriøse aktører i utlandet er stor, og ofte er de beste svært dyre, sier han.

Gad har inntrykk av at stadig flere pasienter er godt opplyst og vet hvor de ønsker å få utført arbeidet.

– Det er en stor økning i pasienter som kommer rett til meg og ber meg anbefale en tannlege. De vet at jeg lager tannerstatningene og ønsker en tannlege som er kjent med slike arbeider og metoder sier han.

Likevel mener han det er viktig å fortsette å informere om kvalitetsforskjellene på både materialer, arbeidsmetoder og teknologi slik at færrest mulig blir lurt både her hjemme og i utlandet.

– Det er få som vet hvor tennene og delene lages, og hadde de gjort det ville de nok satt pris på å vite at de ble laget med de beste materialene og den beste teknologien i et laboratorium med godt kvalifiserte tannteknikere, sier han.