1. Gjør research!

Du må selv ta ansvar for å kontrollere om tannlegen(e) som benyttes, er godkjent av de nasjonale helsemyndighetene. Norsk Pasientskadeerstatning, helsetjenestens forsikringsordning, gjelder ikke ved behandling i utlandet.

2. Vær obs på språkproblematikk

Språkproblematikk kan føre til kommunikasjonssvikt mellom behandler og pasient.

3. Vær klar over behandlingen du får

Målet for forsvarlig tannbehandling er at pasientene skal få den behandlingen de har behov for; ikke mindre og absolutt ikke mer.

4. Implantater og oppfølging

Det finnes over hundre forskjellige implantatsystemer på verdensbasis, mens det i Norge bare benyttes et fåtall. Ofte er det derfor ikke mulig å få oppfølgende behandling her i landet.

5. Oppfølging

All tannbehandling av et visst omfang må følges opp, kontrolleres og justeres over tid, fortrinnsvis der behandlingen ble utført. Oppfølging av tannbehandling utført i annet land bør være avtalt, da behandlende tannlege i Norge ikke vil overta ansvar for resultatet eller ansvar for skade eller økonomisk tap etter behandling mottatt i utlandet.