– Jeg har opplevd lekkasje kanskje to-tre ganger siden starten, og da har det vært min egen feil. Følger man rutine, er stomi et langt mindre hinder enn mange tror. Jeg var selv en av dem som var redd for at livet skulle snus på hodet etter jeg først fikk diagnosen.

Han forteller at det hele den gangen gikk så fort at han nesten ikke rakk å reagere.

– Jeg var til undersøkelse på Molde sykehus. Der tok under en uke fra kreften ble oppdaget til svulsten var fjernet, og med den en halv meter av nedre tarm. Jeg ble på forhånd informert om at jeg sannsynligvis ville få utlagt tarm, og den gangen var det tungt å høre.

Endret syn

Som aktiv og engasjert turgåer, var Knut redd for å måtte legge alle aktiviteter på hylla. Han forteller at orienteringen med sykepleier beroliget ham.

– Før operasjonen fikk jeg en grundig gjennomgang fra sykepleier om stomi, rutiner, og hvordan dette er å leve med. Helt fra den gang forsvant de verste tankene, og jeg opplevde tidlig at dette var noe jeg kunne mestre i dagliglivet.

Han endret fort synet sitt på stomi, og ser nå på det som en god løsning i forhold til alternativene.

– Hun fortalte meg at det jo faktisk kunne være en fordel på turer å måtte slippe å gå på do. Fra den gangen har jeg valgt å ikke se på dette som en byrde, men snarere et hensyn jeg må ta. Jeg har hørt om mange som har opplevd mer plager etter å ha operert tarmen tilbake, enn det de hadde med stomi.

 

Knut Arne Kristengård

ÅPEN OM STOMI: Åpenhet har vært viktig for Knut for å kunne leve et normalt liv igjen. Foto: Privat


 

Var åpen

Knut er i dag kasserer i NORILCO Romsdal, hvor han har vært medlem siden 2003. Åpenhet har vært viktig for å leve et normalt liv igjen.

– Det viktigste er å ikke sitte alene med tanker og frustrasjon. Stomi behøver ikke å styre livet i den grad mange er redd for. Nå kan jeg skifte poser med øynene lukket, det har blitt til en enkel rutine.

Han forteller også at støtte fra familien har vært avgjørende.

– Jeg har heldigvis en god kone som har vært der for meg siden starten. I tillegg er svigerdatteren min kokk, og jeg hun hjalp meg med å tilberede riktig og næringsrik mat. Jeg er glad for at jeg involverte dem  fra starten, det har gjort alt enklere.