Allogen stamcelletransplantasjon er en behandlingsform ved sykdommer i blod og benmarg. Allogen betyr at en overfører stamceller fra et annet individ.

- Veno-okklusiv leversykdom oppstår først og fremst hos pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon. Sykdommen kommer sannsynligvis som en følge av kjemoterapi eller stråling. Ved veno-okklusiv leversykdom foreligger en hindring av blodsirkulasjonen i venesystemet i leveren, forteller Yngvar Fløisand, lege ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Sjelden tilstand

Tilstanden er sjelden og opptrer vanligvis mellom to og fire uker etter transplantasjonen.

- Første tegn er ofte smerter i leverregionen, væskeansamling, vektoppgang og økt behov for tilførsel av blodplater. Behandlingen er ekspektativ og symptomatisk, men det finnes et medikament som kan brukes i alvorlige tilfeller og som hos enkelte kan gi bedring av tilstanden, forteller Fløisand.

Kan føre til alvorlig organsvikt

Sykdommen kan i noen tilfeller føre til alvorlig organsvikt med døden til følge.

- I de fleste tilfeller vil tilstanden være selvbegrensende, men i alvorlige tilfeller vil en flerorgansvikt kunne føre til mer alvorlig sykdom med høy dødelighet, sier Fløisand.

- Pasienter som overlever veno-okklusiv leversykdom vil som regel restitueres helt, avslutter Fløisand.