- Tidligere måtte man henge opp en kanne over pasientens hode, mens pasienten holdt i en type trakt bak i endetarmen for å få inn væsken som skulle benyttes, sier Torill Elin Olsen som er stomisykepleier/cand.san ved stomiklinikken på kirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

Det nye utstyret som har kommet på markedet har gjort prosessen enklere og bidratt til at den kan gjennomføres med større verdighet.

- I dag har vi fått mye mer brukervennlig utstyr som kan stå på gulvet. Det består av et hevertsystem som pumper vannet opp ved hjelp av en kontrollenhet og en sonde som føres inn i endetarmen. På sonden kan det blåses opp en liten ballong som forhindrer at vannet renner ut. Det nye utstyret er blant annet mye enklere å bruke for personer med funksjonshemming, fortsetter stomisykepleieren.

En metode som gir kontroll

Stort sett er det to grupper som trenger slikt utstyr. Den ene gruppen er de som har kronisk forstoppelse, og som trenger hjelp til å få tømt tarmen. Den andre gruppen er de som har en svakhet i lukkemuskelen som gjør at avføringen kommer ut av seg selv. Disse kan ha stor nytte av å utføre tarmskyll regelmessig og slik få tilbake kontrollen, fremfor å leve med en tarm som ikke tømmer seg eller tømmer seg ukontrollert. Oppstart av analirrigasjon skal godkjennes av lege, og opplæring i prosedyren må gis av kyndig helsepersonell.