Irritabel tarm (IBS) er en vanlig sykdom som rammer 8 til 25 prosent av den norske befolkning. 50 til 90 prosent av irritabel tarmpasientene oppsøker ikke lege for symptomene sine. Isteden neglisjerer de symptomene og betrakter dem som en del av hverdagen. Det betyr at antall individer som lider av irritabel tarm, langt overstiger det som er angitt for den norske befolkning.

- Årsaken til IBS er fortsatt ukjent. Selv om tarmfunksjonen kan være klart forstyrret og gi betydelige plager, kan det ikke påvises noe sikkert galt ved verken billedundersøkelser, blodprøver, vevsprøver eller avføringsprøver. IBS regnes derfor for en funksjonell sykdom, sier lederen for Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom, Jan Gunnar Hatlebakk.

Symptomer

Symptomene på IBS er i varierende grad smerter i buken, endret avføring og oppblåst buk. Å ha vondt i magen er vanlig, men det behøver ikke være tydelige smerter, men heller en ubestemmelig følelse av ubehag. Uregelmessig avføring er vanlig for IBS.

- Noen pasienter plages mest med hyppig og løs avføring, mens andre sliter mest med sjelden og hard avføring – men de fleste opplever faktisk begge deler over tid. Noen opplever at de ikke får tømt tarmen skikkelig, men må tilbake på wc flere ganger. Mange opplever oppblåsthet som vanligvis følger med sykdommen som en stor plage, forklarer Hatlebakk.

Kronisk sykdom som varierer over tid

Det vanligste er at mageplagene starter i tenårene eller ung voksen alder, og oppstår sjelden etter fylte 50 år. IBS er en godartet tilstand da den ikke gir økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom som kreft, men livskvaliteten kan påvirkes betydelig. Den regnes i utgangspunktet som en kronisk tilstand - for å få diagnosen skal pasienten ha hatt magesmerter eller ubehag i mer enn seks måneder. Likevel kan symptomene variere betydelig over tid, med gode perioder.

- Det er viktig at IBS gjenkjennes av fastlegene og at pasienten får riktig informasjon om diagnosen. Altfor ofte får pasienten bare vite at «ingenting galt er funnet». Uten forklaring på symptomene vil pasienten bare bekymre seg videre og ofte gjennomgå flere runder med unødvendig utredning.

Informasjon og veiledning er viktig

Denne boken inneholder oppdatert informasjon om IBS og gir pasientene strategier for å forbedre både symptomer og livskvalitet. Det er ingen bøker som er skrevet på norsk om temaet og derfor er dette viktig informasjon å få ut.

Boken er skrevet av tre professorer i gastroenterologi, de er alle tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer i Bergen. Forfatterne er Magdy El-Salhy, Jan Gunnar Hatlebakk, og Trygve Hausken, de arbeider alle som overleger ved hhv. Stord sjukehus og Haukeland universitetssykehus. Professorene har omfattende erfaring i behandlingen av irritabel tarmpasienter og de er engasjert i aktiv forskning rundt lidelsen. Boken er skrevet for å passe norske forhold.