LMF har ca 3400 medlemmer av totalt ca 25.000 pasienter i Norge med disse betennelsessykdommene.

LMF jobber for å bedre hverdagen til medlemmer og pårørende ved de forskjellige medlemsrettede tiltak vi tilbyr, samt mer indirekte påvirkning rundt helsepolitikk, politiske beslutninger med betydning for pasientgruppen innen IBD, rettigheter fra NAV etc. LMF har et velorganisert samarbeid med 26 IBD pasientforeninger fra 26 europeiske land organisert av Efcca. Generalsekretær i LMF er nestleder til Efcca’s styre.

I samarbeid med faglig ekspertise lages oppdatert og korrekt medisinsk informasjon som alltid er tilgjengelig fra vår nettside www.lmfnorge.no. Det dreier seg om pasientbrosjyrer, hefter, filmer, og seminarer som er filmet og ligger tilgjengelig på nettet.

Medlemsbladet sendes fire ganger årlig med faglig- og øvrig medlemsinformasjon. Sammen med medlemsbladet er det sendt ut «Can’t wait card» som gir lettere tilgang til offentlige/private toaletter og plass først i køen. Våre 18 lokallag fra Tromsø i nord og sørover arrangerer egne møter og treff for medlemmene lokalt.

LMF Ungdom arrangerer to samlinger i året for ungdom opp til 30 år. Høsten reiser de samlet til sydlige strøk og vinteren leies en stor hytte på fjellet. Fellesskap, vennskap og likemannsarbeid er gjennomgående under og mellom ungdomssamlingene.

Familiesamling er et annet stort og viktig tilbud til familier hvor barna har IBD. De har en stor samling i året, i 2014 var de i dyreparken Kristiansand. Faglig informasjon til foreldrene, og barna utvikler trygge vennskap med gjensidig forståelse innen felles utfordringer.

Helsevesen, ved helseforetakenes gastromedisinske avdelinger, spesialistforeningene for leger og sykepleierne, er viktige samarbeidspartnere innen både informasjon og politiske beslutninger. For tiden jobbes det med å få etablert IBD kurs ved flere av sykehusenes Lærings og mestringssentra, for både nydiagnostiserte og etablerte pasienter med Crohn og ulcerøs kolitt.

Kontakt oss for mer informasjon og innmelding, www.lmfnorge.no post@lmfnorge.no