Når pasienter med Crohns eller Ulcerøs kolitt får betennelse i tarmen, sprekker hvite blodlegemer og slipper ut et protein som heter calprotectin i avføringen.

- Hvor høyt nivå man har av calprotectin, forteller hvor mye betennelse det er i tarmen og dermed hvor syk man er, sier Bjørn Tore Langeland i Calpro.

Calpro har utviklet en hjemmetest som gjør pasientene i stand til  å måle calprotectinnivået i avføringen selv. Produktet heter CalproSmart.

Får opplæring på sykehuset

Pasienten blir først registrert på sykehuset og får opplæring av en gastrosykepleier som viser hvordan systemet skal brukes. Pasienten får med seg et testkit hjem. Det består av en avføringsoppsamler som monteres på toalettet. Man bruker en prøvtakingspinne som man stikker inn i avføringen og deretter putter i et reagensrør med en spesiell væske. Da dannes det et ekstrakt som dryppes på en hurtigtestkassett. Etter femten minutter utvikles to fargelinjer på kassetten. Ved hjelp av  en app i telefonen, fotograferes kassetten. Appen gir umiddlebart resultatet på skjermen i form av et trafikklys hvor grønn er mild, gul er moderat og rød er alvorlig grad av betennelse. I tillegg gir appen calprotectinverdien i milligram per kilo.

- Når resultatet er klart, trykker pasienten på send, og da sendes resultatet rett til behandlende lege.

- Tidligere måtte pasienten enten ta prøver på sykehuset, eller sende inn avføringsprøver. Det tar ofte flere uker å få svar på prøvene. En dansk studie viser at pasienten kommer raskere i behandling ved hjemmemåling av calprotectin. Tiden fra et tilbakefall oppstår til det kommer under kontroll reduseres betydelig sier Langeland.

Tidsbesparende for pasienten

Med CalproSmart får pasienten et redskap til å ta bedre kontroll over egen sykdom.I  tillegg bidrar CalproSmart til å frigjøre kapasitet på sykehusene og det er ventet at det vil redusere helseutgiftene for det offentlige.

- Ikke minst er det tidsbesparende. En del konsultasjoner kan sløyfes fordi justering av behandling i mange tilfeller kan foretas på telefon. Når pasienten tar prøver selv og sender resultatet med appen, går det raskere, og gjør også at du kan komme til behandling raskere ved behov. Alt i alt forventer vi en økt livskvalitet for pasientene, avslutter Langeland.