I dag vet vi at over 90 prosent av alle celler i menneskekroppen er bakterieceller og de aller fleste av disse er tarmbakterier. I tråd med dette retter i dag internasjonale forskningsmiljøer stadig mer oppmerksomhet mot bakteriecellene i tarmen, og flere rapporter viser at tarmfloraen har direkte betydning for mange sykdommer.

DNA-basert diagnoseverktøy

Irritabel tarm (IBS) og de inflammatoriske tarmsykdommene (IBD) ulcerøs kolitt og Crohns sykdom settes nå direkte i sammenheng med ubalanse i tarmfloraen, eller dysbiose. Også diabetes II og overvekt antas nå å ha en forbindelse med bakteriesammensetningen i tarmen.

- Mens dagens dybdesekvensering er som å lete etter nåla i høystakken, så gjør vår metode at vi vet nøyaktig hva vi leter etter.

Genetic Analysis har utviklet et DNA-basert diagnoseverktøy som raskere og mer presist enn tidligere kan etablere en profil på pasientens tarmflora. Testen baseres på en avføringsprøve og kan rekvireres hos fastlegen. I løpet av noen få dager vil resultatet foreligge og man kan slå fast om det mangler nødvendige bakterier for at tarmen skal fungere normalt.

- GA–map™ Dysbiose Test gjør arbeidet med å diagnostisere dysbiose hos pasienter med IBS og IBD langt enklere og mer presist, sier professor Knut Rudi ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet.

Rudi er aksjonær og sitter i styret i Genetic Analysis. Han sier at diagnose av dysbiosen hos en pasient, vil gjøre det enklere å velge behandling, som diett og medisinering.

Det nye ved testen er at den fokuserer på bakteriene som skiller en sunn tarmfunksjon og en dysbiotisk tarm hos IBS og IBD pasienter. Dette er et stort framskritt i forhold til den etablerte metoden, såkalt dybdesekvenseringsanalyse, som undersøker alle bakteriene i tarmen.

En bedre metode

- Den største og viktigste delen av jobben var å finne fram til hvilke bakterier som er viktigst i forhold til normal og sunn tarmflora. Dette er et stort arbeid som er gjort i samarbeid med mange forskere og institusjoner verden over, sier Rudi og fortsetter:

- Når vi kjenner disse bakteriene kan vi måle forekomsten av dem. Basert på dette bygger vi en profil på tarmfloraen til pasienten, som kan brukes til å fastslå graden av dysbiose. Mens dagens dybdesekvensering er som å lete etter nåla i høystakken, så gjør vår metode at vi vet nøyaktig hva vi leter etter.

Dysbiose-testen er i dag CE-godkjent og er ute på markedet. Produktet er introdusert i Norge, og skal lanseres i Tyskland og resten av Europa i år. Det benyttes et reagenskit og et analyse-software utviklet av Genetic Analysis.