Han er utdannet bioingeniør og har arbeidet på laboratorier på ulike klinikker, og hadde i sin tid også pasienter i praksis sammen med blant annet lege Stig Bruset. I tillegg har han studert biokjemi og genetikk, og arbeidet med forskning. Dags motivasjon har alltid vært drevet av et sterkt ønske om å hjelpe folk til bedre helse og samtidig bruke sin fagkunnskap.

I 2007 ble Dag tilfeldigvis kontaktet av dr.med. Karl-Ludvig Reichelt, som den gang arbeidet ved Rikshospitalet. Dr. Reichelt var svært engasjert i hvordan enkelte proteiner fra mat kunne ha en betydning for folks helse. Ønsket var å etablere et laboratorium i Norge som kunne analysere peptider fra melkeprotein og gluten.

Peptider er korte aminosyrekjeder eller delvis nedbrutte proteinrester. Ideen og grunnlaget for Lab1 var dermed dannet, og ønsket var å bygge opp og utvikle et privat medisinsk laboratorium i Norge med hovedfokus på kosthold og ernæringsanalyser. Hans motivasjon var troen på at ernæring kan være en medvirkende årsak til mange plager og symptomer, deriblant mage-tarmplager.

Lab1 har blitt bygget stein på stein. Det startet med å tilby peptidanalyser og etter hvert også antistofftester (IgG og IgA)* for matproteiner. Lab1 sitt hovedområde er i dag mage- og tarmplager. Det viser seg at det er et stort behov for analyser som er aktuelle for disse pasientene, og etterspørselen øker.

Stadig flere leger tar i bruk Lab1 som samarbeidspartnere, selv om det foreløpig ikke gis refusjon via Helfo på noen av Lab1 sine tester. Enkelte pasienter har helseforsikring og kan benytte seg av den, men det forutsetter at testene er rekvirert av en spesialist, som f.eks. indremedisiner eller gastrolege. I all hovedsak er det pasientene selv som betaler for sine prøver hos Lab1.

I og med at Lab1 ble en del av Synlab, Europas største laboratoriekonsern, har også antall testmuligheter økt betydelig. Sammen med Synlab og Genova Diagnostic i USA, har Lab1 i teorien mulighet til å tilby mer enn 5 000 forskjellige medisinske tester. Testene analyseres dels på laboratoriet i Sandvika utenfor Oslo, dels gjennom Synlab og Genova i Diagnostics.

Pasientene som kommer til Lab1 for å ta tester, får primært rekvirert prøver fra leger, ernæringsfysiologer og enkelte terapeuter som arbeider med ernæringsveiledning. Mange av pasientene som er anbefalt Lab1, har vært igjennom en utredning gjennom sin fastlege og ofte også på sykehus, uten at man da har klart å finne en årsak til pasientens plager.

Flere og flere pasienter tar også direkte kontakt med Lab1 med ønsket om å få tatt ulike type prøver. Vi anbefaler alltid at pasienten har en konsultasjon med en lege som kjenner Lab1 sine tester. På denne måten får pasientene tatt tester som er mest relevante i forhold til sine plager og ikke minst får de en kyndig veiledning når prøveresultatene foreligger. Siden Lab1 sine tester foreløpig er utenom refusjonsordning til Helfo, er det derfor også mulig for privatpersoner (<18 år) å ta tester uten henvisning fra lege.

Prøvene kan sendes inn til Lab1 med posten eller så kan pasientene selv komme til Lab1 i Sandvika for prøvetaking. Lab1 er også prøvetakingsstasjon for både Fürst, Unilabs, Aker – og Ullevål sykehus, med flere, men det forutsetter at pasientene har med henvisning fra sin lege. Hovedmotivasjonen er å hjelpe pasienter med å finne ut av sine helseplager. Lab1 ønsker å bidra til å videreutvikle medisinsk kunnskap, noe Lab1 også har bidratt til gjennom forskning og en rekke publikasjoner.

Den aller største utfordringen for et privat laboratorium som Lab1, er å få støtteordninger til å drive forskning og få tilstrekkelig data og dokumentasjon, som igjen kan legges til grunn for å søke om offentlig refusjon av testene.

Lab1 har i mange år hatt et godt og nært samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og mange kjemistudenter fra HiOA har tatt sine bacheloroppgaver med blant andre dr. Reichelt som sin veileder. I tillegg har også Lab1 god dialog og samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner som blant annet Johns Hopkins i USA.

Hvert år arrangerer Lab1 et symposium som samler rekvirenter og fagfolk, pasienter, foresatte og andre interesserte. Symposiene har fokus på matoverfølsomhet og mage–tarmplager. Seminarene presenterer alltid et balansert faglig program med temaer som er godt dekket av kyndige fagfolk fra blant annet Helsedirektorat, forsknings- og klinikkmiljøer.

Ønsket til Lab1 er å utvikle laboratoriet videre med det de er dyktige på, samt være en pådriver på forskningssiden. Det er også viktig for Lab1 å fortsette å fokusere på temaer som matoverfølsomhet og peptider i urin og blod. Lab1 har i tillegg andre spennende tester under utvikling, og tror det i framtiden vil komme tilbud om stadig flere egentester.

Det er etterspørsel etter Lab1s tester fra det offentlige i dag, og det er stadig ønske om foredrag for å høre mer om Lab1 sine tester og hvilken nytteverdi de kan være for pasienter. Lab1 er opptatt av å ha et godt forhold til den offentlige helsetjenesten. Testene kan være nyttige for fastleger og sykehusleger fordi resultatene av testene kan gi dem viktig informasjon i utredningen av pasientene.

Fakta

  • IgA: Antistoff som dannes i slimhinner ved eksponering av for eksempel melkeproteinet kasein (melkeprotein i meieriprodukter). Påvisning av IgA-antistoffer mot kasein og/eller gliadin indikerer at det kan foreligge en Slimhinneinflammasjon. En eliminasjonsdiett kan være aktuelt å forsøke.
  • IgG: Antistoff som dannes noen dager etter eksponering for antigener, i dette tilfelle matproteiner.
  • IgE: Antistoff som dannes ved akutte allergier (straks allergi), for eksempel etter inntak av skalldyr eller peanøtter.
  • Resultatene av IgG-antistofftest mot matantigener, som noen kaller matintoleransetester, verken kan eller skal benyttes til diagnose av sykdommer. Slike prøvesvar skal kun benyttes som tilleggsinformasjon til sykehistorien og andre laboratorieundersøkelser i forbindelse med utredning.
  • Det som kan testes hos fastlegen og som er på refusjon fra Helfo er cøliaki, testing av straks allergi, samt laktoseintoleranse (laktose = melkesukker, ikke melkeproteinet kasein).
  • Ved utprøving av en eventuell eliminasjonsdiett, anbefaler alltid Lab1 at dette skal gjøres i samråd med en ernæringskyndig person.