I 1667 ble det i London utgitt en egen håndbok om helsegevinstene fra hyllebær, med to kapitler viet mageproblemer. I en rekke andre håndbøker finner vi dokumentasjon som omhandler bruk av hyllebær i Europa mot løs mage, hard mage og mageplager. Det er altså ikke noe nytt at hyllebær er bra for magen, men nyere forskning gir nå en dypere kunnskap om hvorfor bæret kan hjelpe mot mageproblemer.

Nøkkelen ligger i bærets lektiner

Lektiner er proteiner som finnes i de fleste planter, frukter og bær, og er en viktig del av forsvarsmekanismen. Når planter angripes av insekter eller mark økes konsentrasjonen av lektiner som en del av dette forsvaret. Fra forskningslitteraturen vet vi at to egenskaper er nødvendig for at et protein skal kunne hjelpe mot mageproblemer:

  1. Det må kunne binde seg til spesifikke mikroorganismer i tarmen.
  2. Det må kunne medføre en lokal styrking av tarmens immunforsvar ved å binde seg til bestemte reseptorer.

Forskning har vist at nettopp hyllebær-lektinene har begge disse egenskapene.

Slik virker lektiner i tarmen

Lektinene i hyllebæret er hardføre proteiner som ikke ødelegges i magesyren eller av enzymer i tarmsystemet. De kan styrke kroppens immunforsvar på to ulike måter:

  1. Når mikroorganismer flyter fritt i massen i tarmen: Uønskede organismer kan bryte ned komponenter i maten og skille ut stoffer som gir ubehag og mageplager. Lektinene har evnen til å klumpe sammen de uønskede organismene, som da blir passive og forsvinner ut med avføringen.
  2. Når mikroorganismene har bundet seg til reseptorer i tarmen: En annen hyppig årsak til mageproblemer er at uønskede organismer kan binde seg til reseptorene på tarmtottene. Lektiner fra hyllebær kan fortrenge de uønskede organismene ved å overta plassen fra disse. Deretter starter styrking av tarmens immunforsvar, og mageplagene kan avta.

Lektiner i tablettform

Lectinect AS har vært på markedet siden 2007 med produktet Lectinect Mage, som er basert på lektiner fra hyllebær. En fundamental forutsetning for å oppnå helseeffekter er at lektinene er biologisk aktive (levende). Lectinect har utviklet en unik prosess som sikrer at lektinene forblir biologisk aktive i tablettform.

Forskeren bak Lectinect Mage

Produktet er utviklet sammen med Ian F. Pryme, som har vært professor i biokjemi og molekylærbiologi siden 1992. Han regnes blant europas fremste forskere innen lektiner og har siden 1994 vært medforfatter av 45 artikler om lektiners rolle blant annet innen styrking av immunforsvaret. Pryme har arbeidet i Norge siden 1967 i forskjellige stillinger innen forskning, undervisning og administrasjon. Siden 1992 har han vært professor i biokjemi og molekylærbiologi, og fra juli 2014 er han professor emeritus. Ian F. Pryme er bosatt i Bergen.