Arne Schatten, generalsekretær Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Det kan skape vanskeligheter i form av den stigmatisering og tabu som følger det å ha en fordøyelsessykdom med de symptomene slike diagnoser gir. Barn og ung ungdom er en gruppe hvor tabu kan fremtre særlig sterkt. God tilrettelegging på skolen og skoleveien kan gjøre forskjellen på en vellykket eller dårlig skoledag. Ut ifra ditt barns symptombilde er det vanlig tilrettelegging å ha tilgang til egen eller lærerens toalett, kunne forlate klasserommet uten forklaring, ha to sett skolebøker så barnet slipper å bære til og fra skolen, samt gi skolen informasjon om sykdom og de behov sykdommen skaper.

Mange plages mye med slitenhet, et symptom som ikke alltid er synlig, og da er det viktig at lærer kjenner til sykdomsbildet. Det er ofte lurt å informere hele klassen, men kun dersom barnet selv vil dette. Det ligger mye kunnskap og erfaring i de familiesamlinger som arrangeres av Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, hvor familier med barn i alle aldre deltar.

Informer lærer og sjef

På videregående skole gjelder det samme, men her er det du som har sykdommen som selv bør ta dette opp med lærerne. Bruk informasjon fra pasientforeningene, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer utgir flere hefter om mage-tarmsykdommer. Her kan du skrive ut aktuelle sider fra nettsiden eller ta med hele papirversjonen. På nettsiden finner du også små filmsnutter på tre til fem minutter som på en god måte forklarer hvordan det er å leve med mage-tarmsykdommer. Ved å delta i pasientforeningens ungdomssamlinger vil du dele og motta erfaringer som er til stor hjelp når du skal ha en best mulig hverdag innen skole, jobb, fritid og sosiale treff.

I arbeidslivet må du informere arbeidsgiver om de tilrettelegginger du har behov for. Det kan hende du trenger mer tid på oppgavene du skal utføre, ha lett tilgang på toalett, eller støtte fra NAV, som gir unntak fra arbeidsgiverperioden ved betaling av lønn ved sykefravær. Da betaler NAV sykepengene fra første fraværsdag i stedet for dag 17 som ellers er gjeldende.

Behandling er alfa og omega

Sosialt kan fordøyelsessykdommer gi utfordringer uavhengig av alder. Dette gjelder på reise, besøk til venner, ute på byen eller nødvendige ærender. Her må du selv tilrettelegge, men med riktig forberedelse og egne tiltak kan du og alle med fordøyelsesplager leve et normalt og godt liv. Igjen er det åpenhet som gjelder, og bruk gjerne «dokortet» som gir deg en enklere måte å be om hjelp om du trenger tilgang til å låne et toalett.

En god og effektiv medisinsk behandling er alltid det viktigste. Her vil du sammen med legen komme frem til en behandling som er effektiv og gjør behovet for tilrettelegging mindre eller helt fraværende. I denne utgaven av «Mage- og tarm» kan du lese om medisinsk behandling, pasienthistorie og øvrig stoff relatert til fordøyelsen.