Nyrekreftforeningen er en pasientorganisasjon primært for personer som selv har fått diagnosen nyrekreft, eller som er nær familie/venner av personer med denne diagnosen. Foreningen har som ambisjon og mål å kunne bidra til å fremme forskning på kreftformen nyrekreft, og tror fokus og støtte til medlemmer og forskning kan få oss nærmere dette målet.

Det eksisterer et svært godt fagmiljø i Norge som vi tror på, bare de får tildelt nødvendige ressurser til forskning og utvikling. Vi ønsker å jobbe for en økt tildeling av midler, slik at også denne kreftformen blir ivaretatt. Vi konkurrerer ikke mot andre kreftformer, men ser at nyrekreft har et stort potensiale ved målrettet og god forskning. Det er derfor viktig at man ikke regner antall helbredede personer, men ser hvilke effekter man oppnår ved å investere i forskning.

Aktiviteter og virkeområder:

  • Nyrekreftforeningen skal gjennom god informasjon og tilgjengelighet via nettsteder og lignende, være til hjelp for personer med nyrekreft.
  • Nyrekreftforeningen skal være en pådriver slik at ressursbruken innen helse og medisin i større grad benyttes til forskning og utvikling på nyrekreft.
  • Nyrekreftforeningen ønsker å kunne hjelpe med spørsmål på hvordan man skal forholde seg til situasjonen og utfordringene.
  • Nyrekreftforeningen ønsker på sikt å være landsdekkende med egne lokallag. Vi jobber gjennom sosiale medier og websider med spørsmål og svar man søker i en slik situasjon.
  • Nyrekreftforeningen har som mål å rekruttere medlemmer slik at foreningen kan bedrive sin informasjonsvirksomhet overfor alle som har spørsmål knyttet til problemet nyrekreft.
  • Nyrekreftforeningen ønsker å være en pådriver overfor myndigheter og ikke minst helsevesenet, slik at nyrekreftpasienter får sin berettigelse i tildeling av nødvendige midler og ressurser.
  • Nyrekreftforeningen har gjennom sine faggrupper og initiativtakere et brennende engasjement og høy kompetanse til å utføre den oppgaven og målsettingen som er satt.