- De legale rusmidlene som alkohol og foreskrevne medisiner utgjør et mye større problem enn vi vanligvis tenker på. Helsetjenesten og sosialtjenesten har hatt et mye større fokus på narkotika som et bakenforliggende helseproblem og årsak til sykdom, enn det fokuset de har hatt med tanke på de legale rusmidlene, sier Erik Torjussen.

Han er rådgiver for A-larm Norge, som er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet, og arbeider med rus og rusproblematikk.

Skambelagt

Det er mange som opplever å opparbeide seg et problematisk forhold til alkohol og legemidler. Misbruket utvikler seg ofte over tid.

- Veldig mange av dem lever i etablerte forhold med familie og har arbeid, så misbruket er ofte ikke synlig for omverdenen i det hele tatt. Familien vet som oftest om problemet, men det vanligste er at dette holdes innenfor husets fire vegger, for avhengighet er fortsatt skambelagt og noe som man ikke snakker med andre om, forteller Torjussen.

- Noen av dem har kanskje vært uheldige og fått påført seg en skade i påvirket tilstand. Når de kommer til sykehus så skjønner helsepersonellet ofte hva som var årsaken til skaden, men de tar som regel ikke tak i den delen av problemet som skyldes avhengighet. I stedet fikser sykehuset skaden som pasienten kom inn for, og deretter slippes han ut igjen, fortsetter rådgiveren.

Bedre systemer og mer åpenhet

I A-larm etterlyser de et bedre system rundt denne problematikken, og mener at hvis helsevesenet hadde grepet fatt i disse problemene, så ville de kunne hjulpet veldig mange slik at de kanskje fant en vei ut av rusavhengigheten sin.

- Det er gjort undersøkelser som viser at cirka en femtedel av alle sykehussenger innen somatikken er belagt med personer som har et underliggende rusproblem.

- Vi trenger mer åpenhet, og vi må ta inn over oss at rusavhengighet kan ramme absolutt alle, og det er ikke noe galt i å få et rusproblem. Det virkelige problemet er at denne gruppen ikke får hjelp. Derfor må det bli mer naturlig å stille spørsmål om dette på samme måte som når helsepersonell spør om røyking, da ville de kanskje også kunnet hjulpet flere. Et alkoholmisbruk er kanskje heller ikke så privat som mange tror, for det er jo årsak til en rekke andre sykdommer som både kreft, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og leverskader, så det er viktig at vi får hjulpet flest mulig, avslutter Torjussen.