Av Kristin Ruud, kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet

De siste årene har det blitt forsket på selvmord blant eldre. I samfunnet har det gjerne vært selvmord blant unge det har vært fokus på. At så mange eldre velger denne triste avslutningen av livet er det derfor all mulig grunn til å sette fokus på.

Fortsatt er det flest menn, i alle aldersgrupper, som tar sitt eget liv. Årsaken til selvmord blant eldre er gjerne depresjon, tap av partner og ensomhet. Forskning viser videre at den eldre har vært i kontakt med helsevesenet, gjerne fastlegen, kort tid før selvmordet. I en undersøkelse fant forskerne at selv om legen mener en eldre pasient viser tegn til depresjon, er han mindre tilbøyelig til å henvise pasienten til videre behandling. Denne studien var gjort i USA, men det er ingen grunn til å tro at vi ikke ville fått lignende funn i Norge også.

Aldersdiskriminering

I Stavanger er den øvre aldersgrense for time hos psykolog 65 år i den kommunale helsetjenesten. Sett i lys av den dystre selvmordsstatistikken er det nærliggende å tenke at eldre utsettes for aldersdiskriminering.

Eldre klarer i større grad enn yngre aldersgrupper å gjennomføre sitt selvmordsforsett. Mens det er vanlig med 20 selvmordsforsøk for hvert selvmord, er det fire selvmordsforsøk for hvert selvmord blant de eldste.

Det er noe uendelig trist med denne statistikken som rommer så mye ensomhet og smerte. Kanskje er det slik at eldre er så ensomme at der yngre som prøver å ta sitt eget liv blir oppdaget langt oftere, dør de eldste av sitt selvmordsforsøk fordi de bor alene.

I 2014 kom det en egen handlingsplan mot selvmord. Det er mange bra tiltak i planen, men få av dem var rettet mot eldre spesielt. Det er helt åpenbart at det må gjøres mer for å forebygge selvmord blant eldre.

Mye vi kan gjøre for å forebygge

Samtidig viser ulike andre undersøkelser at mange eldre har gode liv, de er aktive med frivillig arbeid, reiser og har grei økonomi. Og heldigvis er det mange eldre som har det slik. Men vi kan ikke slå oss til ro med det. I tillegg til handlingsplaner mot selvmord er det mye vi kan gjøre for å forebygge selvmord. Gode møteplasser er et slikt tiltak. I Pensjonistforbundet har vi et prosjekt vi kaller Morgendagens aktivitetssenter. Her har vi forsket på hva som skal til for å skape gode møteplasser. For det er et faktum at selv 80-åringer synes de er for unge til det kommunale eldresenteret. Det er mer enn navnet som er problemet. Like mye har mange av sentrene et sykdomsfokus og litt utdatert innhold. Eller om de ikke har det, tror gjerne den eldre at det er slik. Det er gjerne de eldste eldre som bruker eldresenteret. Vi vil ha møteplasser på tvers av generasjoner. Et sted der den nybakte pappaen på trilletur kan ta sin latte, og der 60-åringen er frivillig leksehjelper for en skoleelev.

Men det er også mye kommende pensjonister kan gjøre selv for å forebygge ensomhet. Vennskap forvitrer og mange opplever at venner faller fra. Å vedlikeholde vennskap og aktivt søke nye venner er en god investering. En god samtale og noen som bryr seg er den beste medisin mot ensomhet.

Mest av alt lever pensjonistene i Norge gode liv. Mange jobber litt ved siden av, veldig mange driver frivillig arbeid, deltar på reiser og arrangementer og er ressurser for nær familie. Det er bra. Men vi må ta den stygge statistikken over selvmord på alvor. Vi må bry oss og vi må snakke om det. Og myndighetene må på banen med konkrete tiltak.