Av Krister Olsen, Nestleder i Foreningen for Søvnsykdommer

Dette er den eneste søvnsykdommen som kan føre til dødsfall, dersom den ikke behandles. Årsaken til søvnapné er kollaps av gane- og svelgvegg. Dette har ofte fysiske grunner ved at passasjen blir for trang, men det kan også skyldes overvekt.

Dersom du opplever ekstrem trøtthet og hodepine på dagtid, kan dette være tegn på at du har søvnapné. Gjentatte pustestopp om natta gjør at du ikke kommer i dyp søvn. Dette kan det være vanskelig å registrere for den det gjelder. Mange reagerer på at partneren snorker høyt eller at man hører rare lyder, som om den ved siden av slutter å puste. I så fall bør man ikke vente med å oppsøke lege.

Denne tilstanden gir ofte svært dårlig søvnkvalitet, og det kan i mange sammenhenger være vanskelig å holde seg våken på dagtid. Å kjøre bil er en risikosport hvis man har søvnapné, fordi faren er stor for å sovne bak rattet. Da setter man også andre mennesker i fare.

Forskningsresultater viser at søvnapné også kan få andre alvorlige utfall. Lange og hyppige pustestopp gjør at oksygenmetningen i blodet synker. Hjertet må dermed arbeide hardere slik at både blodtrykk og stresshormoner øker. Hvis ikke søvnapné behandles, kan det på sikt føre til hjertesykdommer, hjerneslag og diabetes.

I Norge er CPAP-maskin førstevalget ved behandling av søvnapné. Maskinen blåser luft med overtrykk gjennom en maske, ned i luftveiene, og brukes når man sover for å hindre pustestans under søvn. Et alternativt behandlingsmiddel er en apnéskinne til bruk i munnen.