De fleste av oss tar søvn som en selvfølge. Men søvnkvalitet kan være så mangt, og mange av oss opplever ulike søvnforstyrrelser i løpet av natten.

− Alle vet jo at man har problemer med å konsentrere seg hvis man i lengre tid har sovet dårlig.

Forskning fra the Harvard School of Public Health viser at innendørs luftforurensning er med på å øke risikoen for å pådra seg pusteproblemer under søvn. Allergikere kjenner allerede godt til problemene som pollensesongen fører med seg, men også luftforurensning er blitt en økende årsak til dårlig søvnkvalitet.

Hva som er verst av pollen, lokalt svevestøv eller nox-partikler er ikke godt å vite, men dårlig luftkvalitet utgjør dessverre et problem for mange nordmenn. Særlig utsatt er allergikere og mennesker som bor i og rundt de store byene. Oslo for eksempel, har alarmerende høye forurensingsnivåer om vinteren, grunnet utslipp fra transportsektoren.

Søvn er livsnødvendig

Forskning har vist at søvn har en avgjørende betydning for kroppens restitusjon og immunforsvar. Et voksent menneske trenger i gjennomsnitt syv timers søvn for at kroppen skal restituere seg, reparere celler og vev og bygge muskler.

Sover vi ikke nok, vil heller ikke kroppen danne tilstrekkelige nivåer med immunforsvarsstoffer. Lite eller dårlig søvn betyr i klartekst at du blir oftere syk. For eksempel påvirkes produksjonen av proteinet Interleukin-6, som bekjemper infeksjoner i kroppen.

Husker dårlig?

Søvn er også helt avgjørende for dannelse av hukommelse. Under den såkalte REM-søvnen lagres dagens inntrykk og hendelser på de rette stedene i hjernen.

− Et typisk pusteproblem for de som sliter med søvnen er obstruktiv søvnapné.

Men med forstyrrelser eller dårlig søvn vil ikke opplysningene bli lagret skikkelig, og vi kan få problemer med å huske hva vi tidligere har opplevd.

− Hvis man sover svært lite, blir innlæringen klart dårligere. Du kan godt løse oppgaver som du er rutinert i, men du kan ikke lære nye ting. Alle vet jo at man har problemer med å konsentrere seg hvis man i lengre tid har sovet dårlig, sier overlege Poul Jennum ved Dansk senter for søvnmedisin ved Glostrup sykehus til det danske forskningsnettstedet videnskab.dk.

Pustestopp

Et typisk pusteproblem for de som sliter med søvnen er obstruktiv søvnapné. Det er en sykdom der den sovende personen opplever pustestopp som varer i over ti sekunder. Nå er det ikke uvanlig med korte pustepauser under søvn, det er varigheten og hyppigheten som avgjør om det er snakk om en sykdom.

Det er heller ikke uvanlig med søvnforstyrrelser, kanskje så mange som fire av ti er rammet av en eller annen pusteforstyrrelse under søvn. Milde søvnforstyrrelser er både vanlig og ufarlige, mens de mer alvorlige forstyrrelsene kan lede til unormal trøtthet om dagen, stadige oppvåkninger, hyppige toalettbesøk, hodepine, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, redusert seksuell lyst/evne og vektproblemer.