Søvn er ekstremt viktig for vår fysiske og mentale helse, spesielt når man sliter med muskler og leddplager. Et av de viktigste redskapene for å oppnå optimal søvn er riktig valg av madrass. Det er derfor viktig å fi nne en madrass som tilpasser seg deg og din kropp - ikke omvendt.

Tilpass

Når du velger en madrass, må du ta avgjørelser om fasthet, type madrass og størrelse. A lle mennesker er konstruert forskjellig. Derfor er det viktig å fi nne madrassen som passer deg best. Madrassen skal følge svaien i ryggen. Hvis du merker et hulrom under ryggen, er madrassen for fast. Hvis du ikke kan snu deg lett, er madrassen for myk. Ved rygg og smerteproblematikk har man gjerne ulike behov fra dag til dag. Da er det viktig med en fl eksibel madrass. Har man akutt vondt i ryggen foretrekker de fl este å sove fast. Andre dager er det bedre å sove mykere. Tenk derfor forebyggende og invester i god madrass.

Luftmadrass

Luft er det mediet som sies å gi best trykkfordeling og fordeler seg unikt etter kroppen. Det fi nnes mange forskjellige luftmadrasser på markedet, og det viktigste er hvordan konstruksjonen på luftkammeret er bygget. I dag finnes det luftmadrasser på markedet som er i samme kvalitetsklasse som de fl otteste spring‚ ærmadrasser, og hvor man kan bestemme selv h vor hardt eller mykt man vil ligge. På noen av luftmadrassene kan man regulere hver side av madrassen, slik at partnere slipper å inngå kompromiss ved kjøp av madrass. Ved smerter er det godt å forandre trykket og kunne regulere madrassen etter den enkeltes behov. På luftbaserte madrasser kan du justere helt etter hvordan ryggen føles akkurat den dagen. Man har en madrass i mange år og kroppen går gjennom mange endringer, og det er ikke sikkert at madrassinvesteringen egnet seg like godt i lengden. På luftbaserte madrasser kan du justere madrassen etter kroppens endringer, som f.eks graviditet, akutt rygg eller vektendring. Sånn sett er luftmadrass et av de sikreste madrassvalgene. Luftmadrsser har blitt stort i USA, og det er det nye som kommer til å ta mer og mer av markedet.

Fjærmadrasser

Noen ‚ ærmadrasser har en myk side og en fast side. Får man behov for forandring kan man snu madrassen etter behov. Fjærmadrasser har ofte fem komfortsoner. Det er mykt ved hode, skuldre, hofter og nede ved bena, og egner seg bra for noe tyngre mennesker og samt de med mer former. Denne typen kan være noe tungvint, da man må snu madrassen ut fra dagens behov.

Skumgummimadrass

Hvis du sliter med allergi kan skumgummimadrasser være et godt alternativ. Skummadrasser blir ikke grobunn for midd og andre udyr, men de er klammere enn ‚ ærmadrasser og anbefales ikke dersom du svetter mye i søvne.

 

Bernt Roald Nilsen
redaksjonen@mediaplanet.com