Hårtransplantasjoner er blitt gjennomført i fl ere tiår. Imidlertid er det først de siste årene en metode som sikkert gir estetisk pent resultat er blitt tilgjengelig for folk fl est i Norge.

- Hårtap har plaget menn i alle år. Vanligvis mister menn med hårtap det de har på midten, men beholder det de har på siden. Man har derfor funnet ut at håret på siden er det sterkeste genetisk, sier doktor Ravi Bains. Ved hjelp av den nye FUEmetoden, er det nå mulig å fl ytte hårsekker fra ett sted av hodet til et annet med et helt naturlig og permanent resultat og uten å etterlate arr og merker.

- FUE er den mest moderne metoden for hårtransplantasjon. Takket være FUEmetoden har vi nå muligheten for enda tettere plassering av hårsekkene, noe som for kunden resulterer i et mer naturlig resultat, sier doktor Erik Engebretsen

Uten smerter

Ved FUE-metoden transplanteres den minste enhet, som er en hårsekk, om gangen. En hårsekk er fra 0,4 til 1 millimeter, og inneholder i gjennomsnitt 2,3 hår.

- Dette er et krevende arbeid der man må passe på at hvert hår peker riktig vei, forteller Bains. Hvor mange hårsekker som må transplanteres, avhenger av mange faktorer. Dette er blant annet ditt hårtap, hårtype, tykkelsen på håret, etnisk opprinnelse og alder. Selve inngrepet medfører så å si ingen smerter.

- Det er kun området som skal behandles som bedøves. Vår metode oppleves av kunden som en skånsom og nærmest smertefri behandling, opplyser Engebretsen. Behandlingen utføres vanligvis i løpet av fire til seks timer. Da tas det pauser for å strekke på benene.

- Det er mest menn, men også noen kvinner som tar hårtransplantasjon. Vi har kunder fra alle samfunnslag og alle aldre. Imidlertid anbefaler vi personer i begynnelsen av 20-årene å planlegge behandlingen siden hårtapet kan fortsette.

Ingen arr

Det finnes også andre metoder for hårtransplantasjon, men disse kan enten ikke garantere like godt resultat som ved FUE-metoden eller de kan gi synlige arr.

- FUE-metoden gir deg som kunde et fullstendig naturlig resultat uten å etterlate skjemmende arr i donorområdet. Vårt mål er at kunden skal kunne barbere hodet uten at noe synes etterpå, sier Bains. Det tar fra seks til ni måneder før man får fullt resultat av hårtransplantasjonen. Og det er ikke kun menn rundt 40 år som gjør dette.

- Det er mest menn, men også noen kvinner som tar hårtransplantasjon. Vi har kunder fra alle samfunnslag og alle aldre. Imidlertid anbefaler vi personer i begynnelsen av 20-årene å planlegge behandlingen siden hårtapet kan fortsette, sier Engebretsen.

Kort ventetid

Begge kirurgene understreker viktigheten av at forventningene til kunden må stå i forhold til resultatet. Derfor gjennomfører de grundige samtaler med kunden før behandlingen kan starte. Prisen varierer veldig fra person til person ut fra hvor stor behandling det er behov for. Ventetiden er imidlertid ikke lang.

- Har vi tid, kan vi starte behandlingen med en gang. Men vi liker å gi kunden et par ukers betenkningstid slik at vi unngår impulskjøp, forteller Bains.