– Man må sprenge tausheten, sier psykiatrisk sykepleier Tina Skotnes hos DIXI Ressurssenter mot voldtekt. Hun er opptatt av å formidle at det er hjelp å få - de aller fleste som er utsatt for et overgrep kommer seg på beina igjen, og lever helt normale liv.

DIXI er et lavterskeltilbud for voldtektsutsatte og deres pårørende. Her tilbys hjelp til selvhjelp, en trygg arena og noen å snakke med. Tilbudet er gratis, det skrives ikke journal og man kan gjerne komme anonymt om man vil det. Her kan man også få juridisk rådgivning fra advokat, hvis man er usikker på om man skal anmelde eller ikke.

Viktig med støtte

– Vi driver ikke terapeutisk behandling, men ofte kan det ha god effekt bare å snakke i et trygt rom. Vi har taushetsplikt, og det er brukerne som styrer hva de vil snakke om, og når de vil komme, sier Skotnes.

Psykiske reaksjoner som skyld, skam, frykt og tristhet er vanlige i etterkant av et overgrep. Noen kan få konsentrasjon- og søvnvansker, eller problemer med hukommelsen. Mange får det også vanskelig med mat, enten ved at de spiser for mye eller nekter seg selv mat.

– Dette er helt normale reaksjoner på en unormal hendelse, og det er viktig å spre kunnskap om hvorfor det skjer, og at det er en fase man må gjennom. Hos oss kan man få hjelp til å håndtere disse reaksjonene, og på den måten unngå mer alvorlige psykiske plager. Nettverk har også veldig stor betydning, og støtte fra de man stoler på har en forebyggende effekt, sier Skotnes.