Utgangspunktet er å se ut over helsesektoren, og på tvers av offentlige sektorers og ideelle aktørers roller for den enkeltes seksuelle helse og positive seksualitet. Det handler ikke kun om barn og unge, men om deg og meg, i et livsløpperspektiv. Men hva er egentlig seksuell helse, hva betyr det å ha en positiv seksualitet, og hvorfor er det så viktig?

WHO definerer seksuell helse som en tilstand av fysisk, emosjonelt, mentalt og sosialt velvære relatert til seksualitet. Menneskers seksualitet kan sees på som en livslang prosess som påvirkes og endres gjennom levd liv fra fødsel til død. På samme måte som kosthold kan påvirke og ha konsekvenser for den generelle folkehelsen, kan kultur, oppdragelse, religion, egne erfaringer og opplevelser, fysiologisk og psykisk sykdom og skader påvirke og ha konsekvenser for den seksuelle helsen.

Behov for folkeopplysning

Det er allment akseptert at folkeopplysning om ernæring og kostholdsråd er viktig. Vi kjenner alle til ”fem om dagen” om frukt og grønt, og de fleste av oss kjenner til den siste forskningen om at saltet og røkt kjøtt som bacon og pølser riktignok er produkter vi er glad i, men som bør nytes med måte.

Slik samfunnets satsing på ernæringsfysiologer for folkeopplysning kan bidra til å sikre god helse og forebygge vår tids store folkehelsetrusler som kreft og hjerte/karsykdommer, kan satsing på å opplyse folket om positiv seksualitet bidra til å bedre den seksuelle helsen.

Den vanskelige seksualiteten

Seksuell helseomsorg som tilgang til prevensjon, selvbestemt abort, behandling for seksuelt overførbare infeksjoner og viagra for potensproblemtikk er viktig for å fremme og ivareta seksuell helse. Men er det nok? Seksuell helse er så mye mer enn det. Vi må snakke om seksualiteten, både den positive, men også om den vanskelige tabuiserte seksualiteten. Slik kan vi bidra til å fjerne tabuene.

I media får den glansede sekualiteten med gode råd for den perfekte kroppen, eller de beste tipsene for multiorgasmer i Fifty Shades-stil langt større plass enn det vanskelige seksualiteten. Tross bred faglig enighet om at kunnskap om og trygghet på egen seksualitet er viktig for identitetsutvikling og selvfølelse, savner mange trygge arenaer for samtaler og vitenskapelig basert kunnskap om seksuell helse.

Flertallet, i alle aldersgrupper, finner det vanskelig å snakke om seksuell helse generelt, og egen seksuell helse spesielt. Dette handler om alt fra åpenhet om seksuelt overførbare sykdommer, til seksuelle dysfunksjoner som lystproblematikk og seksuelle krenkelser.

En menneskerettighet

Alle har rett til seksuell frihet, uten seksuell tvang, utnyttelse eller misbruk på noe tidspunkt eller i noen livssituasjon. Dette er en av de universelle seksuelle menneskerettighetene, utarbeidet av WHO og World Association for Sexology i 1999. Her stadfestes seksualiteten som integrert del av et hvert menneskes personlighet, basert på frihet, verdihet og likhet for alle.

God seksuell helse er resultat av miljø som anerkjenner, responderer og utøver de seksuelle rettighetene. Alle har rett til seksuell frihet, uten seksuell tvang, utnyttelse eller misbruk på noe tidspunkt eller i noen livssituasjon. Kunnskap om egen seksualitet og kropp, herunder respekt for egne og andres grenser er viktig for å være komfortabel, for selvbestemmelse og trygghet til å ta ansvarlige og gode valg for seg selv og