Gry H. Aandahl er lege ved Helsetjenesten, Sosialmedisinsk Senter i Tromsø. Hun forteller at denne tjenesten først ble etablert på 80-tallet for å sette inn tiltak mot HIV-smitte, som testing for seksuelt overførbare infeksjoner og tilbud om gratis kondomer og rene sprøyter til rusmiddelbrukere.

Lett tilgjengelighet og gratis helsetjenester var uten tvil viktige faktorer for å fange opp både utsatte grupper og ungdom, forteller Aandahl.

Det var også naturlig for brukere å ta opp andre spørsmål knyttet til seksuell helse, som prevensjon og uønsket graviditet, og man så at det var gunstig å samle flere tilbud til ulike grupper under ett tak.  Dette ble videreført i Helsetjenesten da Sosialmedisinsk senter ble etablert, forklarer Aandahl.  De siste årene har tjenesten også omfattet Studenthelsestasjon, med gratis helsetjenester vedrørende seksuell helse for studenter.

- Vi prioriterer at lege og sykepleier/helsesøster skal være lett tilgjengelige, og vår erfaring er at det er lettere for brukerne å ta kontakt når vi har en såpass åpen dør, hvor de kan ta opp forskjellige spørsmål og problemer.  Det kan for eksempel handle om prevensjon, spørsmål om graviditet eller testing etter ubeskyttet sex, men også om rusproblemer, overgrep eller andre mer sammensatte problemstillinger. 

- For mange er det lettere å komme innom med mer ”ufarlige” problemstillinger de første gangene - for eksempel spørsmål om en resept på p-piller - før de eventuelt velger å ta opp vanskeligere spørsmål. En annen fordel med å ha et bredt tilbud for ulike grupper er at det gir mindre fare for stigmatisering, når man går inn døra hos oss er årsaken ikke åpenbar for andre, siden man kan komme hit av mange grunner, forklarer Aandahl.

Supplement til fastlege

- Noen vil nok innvende at alt dette bør kunne gjøres av fastleger, men for mange oppleves ikke fastlegen som like lett tilgjengelig som et gratis lavterskeltilbud med mindre ventetid.  For ungdom er det også ofte slik at de har hatt samme fastlege som sine foreldre siden de var små. Dette kan også bidra til at det blir lettere å gå til en annen instans med spørsmål knyttet til seksualitet– selv om fastlegene selvsagt har taushetsplikt, poengterer Aandahl.

- Det er heller ikke så uvanlig at voksne oppsøker oss angående seksuell helse, fordi de av ulike årsaker synes det er vanskelig å gå til fastlegen med dette.  Vårt informasjonsarbeid angående seksuell helse bidrar nok også til at mange oppsøker oss for slike problemstillinger.

Inkluderende

- For å gi et best mulig tilbud innen seksuell helse er vi opptatt av at alle skal oppleve det trygt å komme til oss, uavhengig av etnisitet, kjønn og seksuell orientering.  Dette innebærer blant annet at vi har en bevisst holdning til hvordan vi uttrykker oss - et inkluderende språk kan være avgjørende for å oppnå tillit til oss som helsepersonell, avslutter Aandahl.