I fjor ble 1223 voldtekter anmeldt i Norge, og man antar at dette utgjør rundt ti prosent av det faktiske antallet. Daglig leder ved Dixi, Rannveig Kvifte Andresen, sier de aller fleste kjenner sine overgripere.

- Drøyt 80 prosent av dem som blir voldtatt kjenner sine overgripere. Rundt elleve prosent av de anmeldte voldtektene er såkalte overfallsvoldtekter, mens nesten halvparten av alle anmeldte voldtekter er festrelaterte. Nesten ti prosent av norske kvinner er blitt voldtatt, og drøyt én prosent av mennene. Halvparten av voldtektene av kvinner skjer før de har fylt 18 år.  

Start i barneskolen

Andresen mener at det er viktig at forebygging starter tidlig.  

- De fleste overgrepene skjer mellom jevnaldrende, og ofte i ungdomstiden. Derfor er det viktig at man begynner å snakke med barn om seksualitet og grensesetting tidlig; dette bør inn i læreplanene allerede i barneskolen. Man kan faktisk begynne å være bevisst på dette med grenser hos enda mindre barn og helst starte bevisstgjøring i barnehagen.

Små barn bør lære at det er de selv som bestemmer over sin egen kropp. Hun forteller om en opplevelse med sitt eget barnebarn på halvannet år.

- Da jeg ville gi henne en klem, sa hun nei. Jeg valgte å respektere det, og ikke gi henne noen klem. Det er jo hennes rett å bestemme over egen kropp og dette ga en god mulighet til å snakke med henne om det. Det er en del unge kvinner som ikke har klare grenser, og som derfor sliter med å si nei. Men dette med grensesetting går begge veier. Vi hører flere kvinner som sier at de ikke trodde at overgriperen mente å voldta. Det er ikke alltid unge gutter forstår hva de gjør.

Store, psykiske ettervirkninger

De som utsettes for overgrep tidlig i livet mister skillet mellom seg selv og andre, og de som utsettes for overgrep når de er små er mer utsatt for overgrep senere i livet. Å være utsatt for omsorgssvikt, kan gi større sannsynlighet for selv å bli overgripere. En voldtekt har oftest ikke med sex å gjøre i det hele tatt; det er gjerne et uttrykk for makt.

En voldtekt er den enkelthandlingen som i størst grad fører til stresslidelser, noe som ikke bare går utover enkeltindividet.

- 90 prosent av dem som utsettes for en voldtekt får omfattende stressreaksjoner i etterkant. Lar man hendelsen gå ubearbeidet, vil 50 prosent utvikle varige psykiske skader. Dette kan føre til at man får problemer med å takle livet. Dette er en stor påkjenning for den som er blitt voldtatt, men også et stort samfunnsmessig problem.