Mange forretningskvinner har en jobbhverdag preget av arrangementer med alkoholservering. For å unngå at man utvikler et alkoholproblem, er det viktig å være bevisst eget inntak og ikke drikke mer enn man tåler. Kristin Buvik er sosiolog og stipendiat ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Hun har intervjuet 13 kvinnelige topp- og mellomledere i både privat og offentlig sektor om deres alkoholforbruk på jobb. – Kvinner kan ikke drikke like mye som menn uten å bli beruset, og det kan by på utfordringer når det ligger i kulturen vår at man skal drikke alt man blir servert. Flere kvinner fortalte at de drakk små slurker og sørget for å alltid ha noe i glasset uten å drikke for mye, men at det skulle se ut som om de drakk hele tiden. En av de intervjuede fortalte at hun noen ganger helte ut litt rødvin når hun hadde sjansen, for eksempel i en blomsterpotte eller lignende, forteller Buvik.

Studiet viser at menn fortsatt drikker større mengder alkohol enn kvinner, men at kvinnelige toppledere hadde et mer risikofylt alkoholforbruk sammenlignet med kvinnelige mellomledere og andre kvinnelige ansatte.

– Ledere deltar oftere på arrangementer med alkoholservering enn andre kvinnelige ansatte. Gråsonesettinger som seminarer, middager og reiser med alkoholservering er en viktig del av jobben for mange, forteller Kristin Bruvik.

Vil unngå ”edru-stempel”

Flertallet av de kvinnelige lederne i studiet svarte at de hadde et moderat alkoholforbruk selv om de fikk servert alkohol i jobbsammenheng flere ganger i uken. Ingen var avholds, men alle hadde strategier for å kontrollere alkoholforbruket sitt. – Som kvinnelige ledere skiller de seg allerede ut i flokken av menn, og derfor vil de ikke ha edru-stempelet i tillegg. De vil være med på det som er gøy, men de vil ikke være synlig beruset, forteller Kristin Buvik.

Gammeldagse kjønnsmønstre 

Kvinners drikkemønster har endret seg, men det er fortsatt menn som drikker mest og har flest problemer knyttet til alkohol. Likevel er det kvinners forbruk som blir mest omtalt i media og fokusert på av helsemyndighetene. – Kvinners forhold til alkohol blir ofte problematisert og stigmatisert, selv om menn drikker oftere og vesentlig mer enn kvinner og oftere blir beruset. At det likevel er mest fokus på kvinners økende forbruk, gir et bilde på at det er gammeldagse kjønnsmønstre som ligger til grunn, avslutter Buvik.

Drikker ikke alkohol på jobb

Gunn Ovesen er leder for Innovasjon Norge og har vært forretningskvinne i mange år. På 90-tallet tok hun valget om å ikke drikke på jobb. – Jeg hadde jobbet noen år og vært i mange situasjoner der det ble servert mye alkohol. Jeg opplevde at det var lettere å ikke drikke i det hele tatt enn å drikke litt. Derfor bestemte jeg meg for totalt avhold i jobbsammenheng fordi faren for at det kunne bli for mye var til stede. Nå drikker jeg alkohol kun i private settinger, forteller Ovesen. Hun serverer fortsatt alkohol til gjester og ansatte ved gitte anledninger, og har forståelse for de som velger å drikke i slike sammenhenger så lenge de har et bevisst forhold til eget forbruk. – Jeg synes det er viktig at man tar et standpunkt i forhold til eget forbruk. Om det er ett glass eller hundre spiller ingen rolle. Faren oppstår idet man lar det flyte – da kan man lett havne i situasjoner der man mister kontrollen, forklarer Ovesen.

Drikkepress

Hun tror at mange kan føle et visst drikkepress hvis de ikke har tatt et bevisst valg. – Hvis alle på arbeidsplassen drikker og man ofte er på tilstelninger med alkohol, er det klart at mange føler at de bør drikke for å være en del av fellesskapet. På min arbeidsplass tror jeg det kan være motsatt – at de føler at de ikke bør drikke i det hele tatt fordi jeg ikke gjør det. Det er ikke meningen, men jeg vil at de ansatte skal være bevisste, sier Ovesen.

 

Tips til kvinnelige ledere

Vær bevisst: Ha et bevisst forhold til alkohol og vær et godt eksempel overfor ansatte.
Kontroller inntaket: Finn ut hvor mye du tåler å drikke uten å bli beruset – og ikke drikk mer enn det.
Bruk en metode: Lær deg en metode for å kontrollere inntaket, for eksempel ved å telle enheter.
Vær kompromissløs: Styr situasjonen – ikke la situasjonen styre deg.
Tilby hjelp: Hvis du har mistanke om at en ansatt har alkoholproblemer, er det viktig å ta tak i problemet tidlig.
Vær forberedt: Sørg for at bedriften har regler for når det kan drikkes alkohol og forebyggingsstrategier for alkoholmisbruk.
Aksepter avhold: Husk at du fortsatt er en del av fellesskapet selv om du velger å ikke drikke alkohol.
Søk hjelp: Kontakt fagpersoner hvis du merker at du selv har problemer med å takle en hverdag med mye alkoholservering.