Professor i rusmiddelforskning, Jørgen G. Bramness, er krystallklar når han forteller om situasjonen for rusmiddelbrukere i Norge. Vi har fått en injeksjonskultur for amfetamin, i motsetning til mange andre land der stoffet spises, snortes eller røykes. Metamfetamin importeres også i mengder fra Øst-Europa og tar over stadig mer av markedet. Problemet er nå snart like stort som heroinproblemet – nesten halvparten av de som injiserer bruker amfetamin og metamfetamin.

Skummel tendens

– Den utviklingen vi er vitne til får for liten oppmerksomhet, og den er alvorlig. Vi som jobber med dette ser en skummel tendens: Mange misbrukere får nå psykiske problemer i form av psykoser, og stoffene er involvert i opptil 20 prosent av alle innleggelser i akuttpsykiatrien. Brukerne er gira, uregjerlige, voldelige og aggressive, og det i seg selv er et problem. Vi har rett og slett ikke et godt nok behandlingsapparat, advarer Bramness, som jobber ved SERAF, Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo.

Europas metamfetaminhovedstad

Sammen med et par land i Øst-Europa, er Norge i en særstilling når det gjelder bruk av amfetamin og metamfetamin. Oslo er nå blitt Europas metamfetaminhovedstad, selv om politiet jobber aktivt for å forebygge import fra først og fremst Baltikum.

– Å forhindre at stoffet kommer inn i landet er det beste vi kan gjøre, men da trenger vi mye mer fokus og større ressurser, ifølge Bramness.

– Brukerne får både somatiske og psykiske problemer, og vi ser høye behandlingstall i psykiatrien. Vi må nå få på plass et skikkelig behandlingsapparat mot sentralstimulerende stoffer.

Utvikle behandlingsapparatet

– Brukerne får både somatiske og psykiske problemer, og vi ser høye behandlingstall i psykiatrien. Vi må nå få på plass et skikkelig behandlingsapparat mot sentralstimulerende stoffer. Den rusen de nevnte stoffene gir er en utfordring. Vi må ha avdelinger som kan ta imot utagerende pasienter og foreta rett behandling medisinsk og fysisk. Det er tøft å behandle folk som er høye på en slik rus, men heldigvis er det noe mindre problemer med overdoser av disse stoffene, sier han.

Metamfetamin tar over

Trenden er at metamfetamin nå tar over amfetaminmarkedet og at utbredelsen blir større enn heroinmarkedet. Problemet er også at misbrukerne selv ofte tror at stoffene kan øke produktivitet, mens forskning viser stor forskjell mellom opplevd aktivitet og den reelle. Bruk av stoffene er ingen god idé hvis du skal øke energien – det fører bare til en ekstrem rastløshet.

Personlighetsforandringer

– Det er vondt å være vitne til personlighetsforandringene som skjer med en misbruker av metamfetamin. Brukerne kan bli mer hensynsløse og mer impulsive i den forstand at de ikke er i stand til å vurdere egne hemninger og tar beslutninger som er lite overveide. I tillegg opptrer de ofte voldelig, så det er ingen enkel oppgave behandlingsapparatet står overfor, sier Bramness.