- Vi lever i det vi kaller fedmefremkallende miljøer; hvor vi sitter stille mye av dagen og har lett tilgang på energirike måltider til alle døgnets tider, ofte til en lav pris, og maten er tilgjengelig nærmest på et hvert gatehjørne, sier dosent Øen.

Dette miljøet vil gjøre oss sårbare for å utvikle overvekt og fedme.

- Blir det tatt inn for mye energi daglig i forhold til hva kroppen forbrenner, lagrer overskuddet seg som fett. Dette gjelder uansett om det er fett, søtt eller annen energi en tar inn, når man tar inn mer en kroppen har bruk for. Fedme hos barn og unge er alvorlig, og det må etableres gode rutiner for å unngå dette, sier hun.

Barna må selvfølgelig heller ikke spise for lite, men en riktig energibalanse må til. Barn har også ulik genetisk disposisjon når det gjelder overvekt.

Foreldrenes rolle

Foreldrene må hjelpe barna til å etablere regelmessig spising, med sunne måltid som er varierte, og som gjerne inneholder fisk, grønnsaker og frukt. - Det er bra å få til fellesmåltid i familien, hvor matglede og hygge rundt bordet er sentralt, sier hun. Dersom man er usikker på om barnets vekt utvikler seg for raskt, kan vekten kontrolleres på helsestasjon eller skolehelsetjenesten, og foreldrene kan få hjelp til å gjøre nødvendige endringer i forhold til de faktorene som har skapt i ubalansen: - Det kan for eksempel være at porsjonene er for store, sier hun.

Når barna er små, er det tilstrekkelig at foreldrene tilrettelegger med riktig kosthold og passelige porsjoner, og setter grenser for søtsaker og brus. Det kan være bra om det meste av forebyggingen av fedme hos barn foregår i det stille, gjennom det som kjøpes inn, lages og serveres. Når barna er større må man samarbeide med barna om hva som er bra for helsa i det lange løp, og lage avtale om mengder og hva en bør prøve å unngå å spise.

Utenfor hjemmet

I barnehagen vil det bety mye hvilke erfaringer barna gjør gjennom måltidene de spiser der, og hvordan personalet legger til rette for at barna er i aktivitet mye av dagen. På skolen kan mye gjøres gjennom opplæringen om sunn mat og praktisk matlaging i mat og helsefaget. Det er av betydning at alle barn får anledning til å utvikle seg motorisk, slik at de føler seg trygge, og kan etablere og vedlikeholde bevegelsesglede som varer livet ut.

- For at barna skal oppnå glede og lyst til å bevege seg, kan elevmedvirkningen økes i kroppsøvingstimene på skolen, slik at det er elevens mestring som står i sentrum, og at konkurransefokuset tones noe ned, slik at det blir mulig for alle barna å mestre aktivitetene, sier hun.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har flere tips om barn og fedme som kan leses på www.sunnframtid.no.