- Mange oppfatter nok betennelse som det samme som en infeksjon, men det er rett og slett slik at betennelse er kroppens svar på infeksjon. Hvis du får et kutt i fingeren, så får du en betennelsesreaksjon. Kroppen reagerer på den samme måten om det er en bakterie eller om det er en skade, sier Arne Yndestad ved Institutt for indremedisinsk forskning ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Betennelser er en del av immunsystemet vårt og formålet med betennelsen er å beskytte oss mot infeksjoner, men de fremmer også at skadene blir ordentlig leget.

Kroniske betennelser

En annen tilstand er kroniske betennelser der det er mer forstyrrelser i balansen i kroppen, og som kroppen oppfatter som stress.

- Et klassisk eksempel er overvekt eller overernæring som egentlig er en unaturlig tilstand for kroppen. For 10 000 år siden døde vi av helt andre ting og overernæring er en tilstand som egentlig er ukjent for kroppen. Derfor oppfatter kroppen overernæring som en fare og klarer ikke helt å håndtere denne situasjonen, forklarer Yndestad.

Det forskerne tror er at når den kroniske betennelsen pågår, så starter man opp prosesser som fremmer utviklingen av flere sykdommer. Særlig gjelder dette hjerte- og karsykdommer.

- Det er rett og slett betennelsesprosessen som bidrar til å fremme sykdommen. Så for eksempel ved en åreforkalkning får man en opphopning av fett i karveggen, noe som også aktiverer betennelse. Den betennelsen kan enten bryte ned eller bygge opp vev, og fører til at det settes i gang saktegående prosesser som ender opp i sykdom. Sykdommene kan ofte være angina eller hjerteinfarkt og slag, sier Yndestad.

- En spesiell type hjertesvikt som står i direkte sammenheng med overvekt og diabetes er sterkt økende. Forandringer i hjertet over lang tid, gjør at hjertemuskelen ikke klarer å slappe ordentlig av mellom slagene og fungerer derfor ikke som den skal. Utover vektreduksjon finnes det ingen god behandling.

Livsstilsbetinget

Den "enkle" løsningen er å gå ned i vekt, men også økt fysisk aktivitet ser ut til å være viktig for å motvirke disse sykdommene.

- Det er nok en del generelle mekanismer som virker inn på en lang rekke sykdommer. Dette er livsstilssykdommer som er relatert til hvordan vi lever, og da er overvekt kanskje bare en av de faktorene som har betydning. Fysisk inaktivitet, røyking, mangel på søvn, aldring og ytre miljøpåvirkninger som forurensning kan være andre faktorer, forteller Yndestad.

Forskerne er først og fremst interessert i å forstå sammenhengen mellom livsstil og hvordan kroppen fungerer.

- Vi ser at mange av de som er overvektige er helt friske, så hva er det som gjør at noen av de overvektige utvikler sykdommer som for eksempel diabetes, mens andre kan ha en BMI på 50 og allikevel være helt friske? Om det er gener eller helt andre ting som vi kanskje ikke vet hva er enda og  som styrer dette, er vi interessert i å forske mer på og å finne ut av, sier Yndestad.

Forskerne kjenner til de tunge risikofaktorene og de vet hva sluttproduktet kan bli av dårlig livsstil, men arbeider med å fylle ut de områdene som de fortsatt ikke vet så mye om.