Årsaken er først og fremst vår endrede livsstil med mer stillesittende arbeid og forandret kosthold. Farene med fedme har vist seg å være større og mer omfattende enn tidligere antatt. En mann med fedme som er 50 år har 2-3 ganger så stor risiko for å dø før han fyller 60 år sammenlignet med en normalvektig! Dessverre er det i dag vanskelig å behandle fedme uten kirurgisk inngrep. De fleste pasienter kan endre livsstil i en periode på uker til måneder, men ofte går man tilbake til gamle dårlige vaner etter en stund og da går man opp i vekt igjen. Legemidlene som finnes og har vært rettet mot fedme er ikke spesielt eff ektive og har dessuten bivirkninger. Mange legemiddelsforetak forsker i dag intensivt for å få frem nye og bedre legemidler, men det er uklart når de kan komme på markedet.

Dessverre er det i dag vanskelig å behandle fedme uten kirurgisk inngrep. De fleste pasienter kan endre livsstil i en periode på uker til måneder, men ofte går man tilbake til gamle dårlige vaner etter en stund og da går man opp i vekt igjen.

Gastric bypass

Operasjoner mot fedme har eksistert i mer enn 50 år. De har hatt en vellykket utvikling og blitt sikrere og mer eff ektive. I dag gjennomføres nesten alle vektoperasjoner med kikkhullskirurgi, hvilket er en stor fordel for pasienten. Den vanligste operasjonen i Norge heter gastric bypass. Dette er en velutprøvd metode som gir en stabil og langvarig vektreduksjon. Samtidig fi nnes det selvsagt risikoer og bivirkninger som man må ta med i sin vurdering før en eventuell operasjon. Et problem med gastric bypass-operasjonen er risikoen for tarmslyng. Cirka 5 prosent av alle opererte rammes av dette ved et senere tidspunkt. Ofte må man da gå gjennom en ny operasjon, og dette medfører en risiko for alvorlige tarmskader.

Sleeve gastrectomy

De seneste årene har man derfor i flere land gått over til en ny vektoperasjon som heter sleeve gastrectomy. En stor fordel med denne metoden er at det ikke er noen risiko for tarmslyng. Man har vært usikker på om metoden ellers er like eff ektiv som gastric bypass. Det pågår fremdeles undersøkelser om dette i mange land, men ut i fra de rapportene som til nå har kommet ut virker det som om sleevemetoden gir en like bra og varig vektreduksjon som ved gastric bypass. Uansett hvilken vektoperasjon man velger er det veldig viktig å huske at operasjonen er et verktøy for pasienten til å endre sin livsstil. Den hjelper pasienten med dette, men selvsagt må man som operert fremdeles være klar over, og jobbe med, de forandringene som kreves. Det gjelder både kosthold, mosjon og adferd. Først da oppnår man et bra og varig resultat!