Dr. Urs Wenger, MD PhD ved Centrum för Titthålskirurgi i Stockholm og KFK i Gjøvik, har lang erfaring med behandling av overvektige pasienter. Dr. Wenger mener overvekt er et økende problem, og er i ferd med å bli et av helsevesenets største problemer.

– Overvekt gir en innskrenkning av livskvaliteten, et begrenset liv både sosialt og psykologisk. Vi vet at på sikt gir overvekt en økt risikofaktor for slitasje på ledd, høyt blodtrykk, stivkrampe, sukkersyke, og til og med kreft. Og nettopp fordi det finnes så mange helsemessige aspekter ved overvekt, er det et stort problem at flere og flere blir overvektige og syke som følge av det, sier dr. Wenger.

Det verste misbruket

Dr. Wenger sier overvekt kan bekjempes med mat- og livsstilsendringer, men at all overvekt tross alt er et misbruk. Og matmisbruk er det verste misbruke man kan ha, mener Wenger. Man kan jo faktisk ikke slutte å spise. Heldigvis er det måter man kan hjelpe overvektige pasienter med å overvinne sitt misbruk.

- Vi har to typer operasjoner vi utfører på overvektige pasienter; gastric bypass og gastric sleeve, forteller Wenger.

- En sleeve er et mindre inngrep i kroppens anatomi. Man rører ikke tarmene, men tar bort cirka 75-80 prosent av magesekken og lager et rør av den. Fordelen med den er at man ikke får en kronisk næringsbrist, og vi slipper kritiske utfordringer som tarmslyng. Dessuten gis det en hormonell effekt som gjør at sultfølelsen minsker hos pasienten, utdyper dr. Wenger.

Gastric bypass har en større risk enn en sleeve. Her kobler man først vekk en stor del av magesekken og en del av tynntarmen. Deretter lager man en liten lomme av pasientens nåværende magesekk, og kobler resten av tynntarmen på den nye lommen. Da får pasienten en vedvarende metthetsfølelse.

Ikke et mirakel

Dr. Wenger er klar på at ingen av disse to er et mirakel.

- Operasjonene er livsviktige hjelpemidler, men man må også sørge for å endre matvaner og livsstil. Man er helt avhengig av riktig kost og mosjon. Når det gjelder overvekt og behandling er kirurgi tross alt det eneste som er varig. Tabletter hjelper ikke på lengre sikt, og det finnes jo tusenvis av dietter som ikke vil utgjøre mye forskjell når alt kommer til alt. Det klare og tydelige målet er å få pasientene til å holde vekten nede, og da kan operasjon være en langt bedre løsning en provisoriske og kortvarige løsninger som lover mer enn de kan holde, forteller dr. Wenger.

Ikke for alle

Dr. Wenger forklarer at ikke alle kan få en gastrisk operasjon mot overvekt.

- Vi gjør ikke gastric bypass på pasienter med BMI under 35, mens en sleeve er fra BMI 30 og opp. Man må være over 18, og man vurderer helsetilstanden for øvrig. Det finnes jo tilstander der det ikke er spesielt lurt å operere, men i utgangspunktet er alle fra 18 og over med en BMI på over 30, aktuelle for en gastrisk operasjon mot overvekt, forteller dr. Wenger.

Kirurgen tror slike operasjoner vil bli vanligere med tiden.

- Det finnes sosioøkonomiske gevinster i dette. Folk som sliter med overvekt kan med en slik operasjon fortsette i arbeid, slipper medisiner og får høyere livskvalitet. Jeg er overbevist om at denne typen operasjoner kan hjelpe veldig mange som er hemmet av overvekt, avslutter dr. Wenger.