Med mer enn 750 operasjoner bare i Norge hvert år, er Aleris Overvektsklinikk landets største aktør innen fedmekirurgi. Siden 2005 har over 5000 pasienter blitt operert ved sykehuset. Gode, standardiserte rutiner som er blitt opparbeidet gjennom ­ ere år, samt erfarne tverrfaglige behandlere, gjør at pasientene kan føle seg trygge og godt ivaretatt.

God oppfølging

Staben hos Aleris består av erfarne kirurger, kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere og fysioterapeuter som følger opp og veileder pasientene gjennom hele prosessen.
– Vår forskning viser at mer enn 90 prosent av våre pasienter oppnår tilfredsstillende resultater og varig vekttap. Med et tilfredsstillende vekttap mener vi at du kommer ned mot normal vekt. Noen går ned mye, men målet er heller ikke å bli for tynn. På våre femårskontroller får vi gode tilbakemeldinger på at vekten holdes nede, sier kirurg og overlege Hedin Jacobsen hos Aleris Overvektsklinikk.

95 prosent får bedre livskvalitet

En vellykket overvektsoperasjon fører med seg mange goder: bedre helse, bedret livskvalitet, og forlenger i gjennomsnitt livet med hele 11 år. – Mer enn åtte av ti helbredes av diabetes type 2 etter en overvektsoperasjon, og samtidig reduseres høyt blodtrykk og kolesterolnivå. Faren for hjerte- og karsykdommer blir også mindre, forklarer Hedin Jacobsen. Mindre migreneplager og økt fertilitet er også gunstige e‑ ekter som mange opplever etter operasjonen.

Få komplikasjoner

Hos Aleris opplever de svært få komplikasjoner forbundet med overvektsoperasjoner. Ja, faktisk er de blant de beste i verden. – Vi har den beste ekspertisen, lang erfaring og har etablert gode rutiner som inkluderer alt fra hvordan pasientene blir forberedt og tatt imot til hvordan selve operasjonen skjer. Som eksempel har vi alltid to erfarne kirurger på vakt som jobber sammen. Hurtig mobilisering samt kort operasjons- og narkosetid gir dessuten mindre belastning på kroppen, avslutter Aleris-kirurgen. Les mer på overvekt.net

DETTE ER EN REDAKSJONELL ANNONSE