Det sier Ingrid Leversen som er senterleder for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA). Når de fleste barn oppholder seg i barnehagen nærmere 40 timer i uken i, er det klart at det blir en viktig arena for barnas helse og utvikling.

Et av områdene for å skape god helse og trivsel i barnehagen er mat og måltider. I den nye rammeplanen for barnehagene, som trer i kraft fra 1. august i år, har mat også fått en tydeligere plass.

- Måltidene vi inntar er en naturlig og stor del av våre liv. Derfor er det så viktig at vi skaper gode vaner fra barna er helt små, sier Leversen.

I sitt arbeid mot barnehagene, jobber seniorrådgiver Lene Bakke for at de ansatte i barnehagen skal få enda større kunnskap om hvordan de kan bruke matmiljøet som del av barnas danning, og se på mat og måltider som en del av barnehagens pedagogiske virksomhet.

- ­Barn inntar flere av dagens måltider i barnehagen, dette er derfor en viktig arena for skape matglede og fellesskapsfølelse, forklarer hun.

Ikke bare sunn mat

For det å skape gode matvaner handler ikke utelukkende om å lære hvilken mat som er sunn. Det handler like mye om vaner rundt matlaging og spising. 

- Målet er å skape sunne vaner og gode opplevelser rundt matbordet. Det innebærer alt fra medvirkning, til sosialisering og undring over maten, forklarer Bakke.

Når barna blir engasjert og bruker sansene, vil de smake på mer og spise mer. I tillegg er måltidene en viktig arena for samtaler og samvær. Ifølge Bakke utvikler barna en kultur og identitet i spisesituasjoner og lærer av hverandre. Måltidene er en del av dannelsen vår, og bidrar til utvikling av barns sosiale kompetanse.

Støtter barnehagene

En del av jobben som MHFA gjør mot barnehagene, er å utarbeide brosjyrer og støttemateriell for ansatte slik at de skal få inspirasjon og kunnskap om hvordan de kan jobbe godt med barna rundt måltidene. I tillegg arrangerer senteret kurs og konferanser, som blir en fin møteplass for barnehagelærere fra hele landet. Her kan de utveksle erfaringer, diskutere mulige løsninger og lære av hverandre.

- Vi ser at konferansene våre er populære. Barnehageansatte setter pris på å øke sin kunnskap om mat og måltider, sier Bakke.

Senteret jobber også aktivt mot utdanningsinstitusjonene som tilbyr barnehagelærerutdanning, slik at mat og måltider skal bli en naturlig del av utdanningen.

Pedagogisk arena

Mat og måltider kan enkelt integreres i alle fagområdene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Det estetiske ved å dekke bordet, anrette maten på tallerkenen og bruke alle sansene til å utforske maten er en del av området kunst, kultur og kreativitet. Man kan bruke matlaging til å gi barna forståelse av ulike måleenheter og måleredskaper, og snakke med dem om vekt, volum og tid. Mat spiller også en viktig rolle i våre høytider og vår identitet. Ved å snakke om hvordan mat vi spiser under høytidene i både Norge og utlandet, lærer barna om andre religioner, tradisjoner og får en interesse for hverandres matkulturer. Sist, men ikke minst er måltider en viktig del av kos og sosialisering, som igjen er svært viktig for barnas trivsel i barnehagen, og senere i voksenlivet.

 - Når vi voksne treffes er det ofte rundt matbordet. Måltidene er en naturlig sosial sone for oss mennesker, sier Bakke.