- Krill benyttes i dag som kosttilskudd og siden fisk er en begrenset resurs kan krill være en alternativ kilde til langkjedete omega 3-fettsyrer.

- Disse fettsyrene er de samme som man finner i fisk og de beskytter mot hjerte- og karsykdommer, som er en del av kunnskapsgrunnlaget for anbefalingen fra myndighetene at vi skal spise fisk tre ganger i uken, sier Stine Marie Ulven som er professor på avdeling for ernæringsvitenskap, institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo.

Ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus er de nå i gang med en ny studie der de skal se på om krillolje har den samme positive effekten som fiskeolje har ved å påvirke fettstoffene, kalt triglyserider, i blodet vårt.

- Vi ønsker å studere helseeffekter av å spise fisk i henhold til myndighetenes anbefalinger, samtidig som vi ønsker å dokumentere om effekten av krill har den samme eller en annen effekt, forteller Ulven.

Studien skal bestå av cirka 100 deltakere som deles i tre grupper, der ene skal spise tre fiskemåltider ukentlig, den andre gruppen skal ta krillolje, mens den tredje gruppen er en kontrollgruppe som bare får kapsler med solskikkeolje.

Studien skal gå over en periode på åtte uker og er et forskningssamarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo og Olympic Seafood som produserer krilloljen. Deltakerne skal være normalt friske personer i alderen 50 til 65 år, og ha litt forhøyet triglyseridinnhold i blodet.

- Dette er en gruppe som vi tenker kan være i en risikosone for å utvikle sykdom og der disse omega 3-fettsyrene kan ha en gunstig effekt.

Fettstoffene og betennelsesmarkørene i blodet er de viktigste parametrene som blir målt i undersøkelsen, men ikke alt:

- I tillegg skal vi isolere hvite blodceller fra blodet. Disse kan vi benytte videre for å bedre forstå de underliggende mekanismene som gjør at inntak av fisk og krillolje har en gunstig effekt på helsen vår, sier Ulven.