Idrettens Helsesenter er et helse- og rehabiliteringssenter som eies av Norges Fotballforbund. Senteret har fått sykehuskonsesjon av Helse- og omsorgsdepartementet, og holder til på Holtet i Oslo. Målet er å bidra til økt deltakelse i idrett og arbeid.

- All rehabilitering har økt deltakelse i arbeid som mål uavhengig av henvisningsdiagnose, sier Lena Klasson som er teamleder ved Idrettens Helsesenter.

Samarbeid gir mestringsfølelse

Idrettens Helsesenter har arbeidsrettet rehabilitering, rehabiliteringsprogrammer for personer med sykelig overvekt der et av programmene er rettet spesielt mot barn og unge, rehabilitering for kroniske muskel- og bløtdelssmerter, samt hjerterehabilitering.

- Hvis man eksempelvis har fått diagnosen sykelig overvekt, så vil vi gjennom fokus på fysisk aktivitet, kosthold og atferdsendring kunne forebygge ytterligere livsstilssykdommer som er relatert til overvekten. Det kan være diabetes, hjertesykdom, høyt blodtrykk eller andre tilstander som kan knyttes til overvekten, sier Klasson.

Fysisk aktivitet, kosthold og atferdsendring er fellesnevneren for alle rehabiliteringsprogrammene nesten uansett hvilken diagnose som er årsaken til at pasienten trenger rehabilitering. I tillegg til at samhandling med arbeidsgiver er sentral i den arbeidsrettede rehabiliteringen:

- Vi har betydelig erfaring fra hvordan idretten oppnår mål og gjennomfører endringer. Det er mange av de samme metodene som vi benytter både i forhold til måloppnåelse og i forhold til hvordan vi arbeider i grupper. Gruppeaktivitet gjør at de som er i gruppen kan hjelpe hverandre og slik blir det ofte lettere å oppnå mestring.

Henvisning fra fastlege eller NAV

De som er sykelig overvektige, har hjertelidelser eller kroniske muskel- og bløtdelssmerter kan henvises via fastlege eller sykehus. NAV henviser de som deltar på arbeidsrettet rehabilitering. Tiltakene består blant annet av fysisk aktivitet, undervisning om relevante temaer tilknyttet arbeid og helse samt veiledningssamtaler rettet mot deltakerens behov og eventuelle utfordringer.

- Deltakerne opplever at de både blir sett og hørt og at de får nyttige verktøy til å gjøre nødvendige endringer, og det er nok også grunnen til at vi får så gode resultater og mange gode tilbakemeldinger, sier Klasson til slutt.