Forskere ved HiST/NTNU har nylig publisert at omega-3 fettsyrer øker cellenes evne til å fjerne søppel og på denne måten forebygger utvikling av ulike sykdommer.

Autofagi ("selv-spising") er en prosess som pågår i alle celler der ødelagte cellekomponenter blir gjenkjent og brutt ned. 

- Da vi oppdaget denne gjenkjenningsmekanismen ved universitetet i Tromsø, fikk vi også en ny forståelse for hvordan fjerning av "søppel" i cellene fungerte. Japanske forskere fjernet gener som er nødvendig for at denne selvrensingen skal finne sted i mus, og da døde musen etter bare noen timer med sult. Fjernet man gener i hjerneceller fikk musen tidlig Alzheimer, fjernet man gener i leveren fikk musen leversvikt og da de fjernet genet i hjertet, endte det med at musen døde av hjertestans, sier Geir Bjørkøy som arbeider ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og er professor ved Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR), NTNU.

Forsøkene viste at selvrensingen er en måte å mobilisere næringsstoffer ved sult og at man kunne utvikle sykdom dersom celler mangler autofagiprosessen, men hva om man isteden kunne øke denne prosessen – vil det beskytte?

Sykdomspreventivt

Ved NTNU hadde man lenge forsket på cellers responser og funnet at omega-3 fettsyrer førte til aktivering av gener som hadde med autofagi å gjøre.

- Vi ville spesielt undersøke om disse funnene også vil lære oss mer om hvordan omega-3 fettsyrer kan forebygge sykdommer. Vi kom i kontakt med en finsk øyelege som forsket på øyesykdommen AMD (aldersbetinget makuladegenerasjon) som er mye utbredt, og som fører til betydelig synstap. Han kunne fortelle at sykdommen er like frekvent i alle land, men mindre vanlig i Japan og Island. Dette resultatet korrelerer med økt innhold av omega 3-fettsyrer i kostholdet i disse landene. Dette holder ikke som et vitenskapelig bevis, men det kan se ut som om det er en sammenheng, forteller Bjørkøy.

Påvirket cellene positivt

Øyesykdommen oppstår som følge av at fotoreseptorene i øyet dør. Disse ser ut til å dø som følge av at celler i et tynt cellelag som ligger under fotoreseptorene i øyet dør først. Vi fikk tak i celler av den typen der sykdommen ser ut til å starte og ga cellene omega-3. Vi fant at søppelhåndteringen i cellene ble stimulert og at cellene ble beskyttet.

Forskerne tror at flerumettede omega-3 fettsyrer på denne måten reduserer ødeleggelsen av proteiner samtidig som fjerningen av allerede skadde proteiner også stimuleres. Dette er ny kunnskap om hvordan omega-3 fettsyrer påvirker cellene i kroppen.

Nylig publisert

Studien ble publisert i august, og den som har drevet arbeidet fremover er PhD-stipendiaten Ida Johansson ved NTNU og HiST. Nå bruker forskerne kunnskapen de fikk til å se på om andre celler i kroppen påvirkes på samme måte, og om økt søppelhåndtering i respons til omega-3 fettsyrer forhindrer utvikling også av andre sykdommer.