- Normalt bruker lakseindustrien 67 prosent av laksen til fileter, fiskeporsjoner og andre ting som kan bli mat for mennesker. Tradisjonelt har den siste tredjedelen med lakseavskjær enten blitt til dyrefor eller kastet. Nå har vi imidlertid inngått samarbeid med en del av fiskeforedlingsbedriftene rundt Ålesund og har funnet en metode der vi kan benytte lakseavskjæret til å lage sunne, og ikke minst ferske, helseprodukter, forteller Kai Morten Thuen i Hofseth Biocare.

Mer enn ti års forskning ligger bak Hofseth Biocares utvikling av disse helseproduktene som er lakseolje, protein og marint kalsium. Et stort pluss ved produksjonen er at den er bærekraftig siden avskjær som tidligere ble kastet nå benyttes til å lage nye produkter.

Behandles som sushi

Ferskhet er et nøkkelord for produksjonen og avgjørende for å skape de beste produktene. Derfor legger også produsentene lakseavskjæret på is, og sender det til Hofseth Biocare før det har gått fire timer.

- Innsatsfaktorene våre blir behandlet like skånsomt som om det hadde vært den fineste sushi, og gjør at vi kan lage produkter basert på helt ferske, friske og rene råvarer.

Fiskeolje

Med en gang en laks slaktes starter det en oksyderingsprosess som påvirker produktene negativt med hensyn til både lukt, smak og andre egenskaper. Mange av de fiskeoljene som finnes på markedet i dag har ligget ubehandlet i opptil seks måneder. Hos Hofseth tar det bare fire timer. Denne produksjonsmåten har mye å si for kvaliteten og sikrer at fiskeoljen de lager er helt fersk.

- Studier viser at kroppen har mye lettere for å ta opp og nyttiggjøre seg alle næringsstoffene i omega-3 fra fiskeolje som er fersk fremfor tradisjonelle, konsentrerte omega-3-produkter, sier Thuen.

- At oljen er fersk gjør dessuten at man slipper å rape transmak, tilføyer han.

Marint kalsium

Fra selve beinstrukturene på laksen produserer Hofseth Biocare marint kalsium. Her viser studier at kroppen har lettere for å benytte seg av kalsium som kommer fra marint kalsium fra fisk, enn fra kalsium som kommer fra bergarter.

- Vår undersøkelse viser at marint kalsium bedre bidrar til å forbedre skjelettets styrke og masse enn annet kalsium gjør. Det skyldes at kroppen har lettere for å omsette det marine kalsiumet.   

Verdens beste protein

Proteinet som Hofseth Biocare produserer heter hydrolisert protein. Det spesielle med dette produktet er at kroppen tar det opp umiddelbart, det trenger ikke å fordøyes, men er på mange måter ferdigfordøyd.

- Fordelen er at man får en svært rask tilførsel av protein og det ønsker man jo, spesielt etter trening er det bra å få proteintilførsel til musklene så raskt som mulig. Med vårt produkt får man effekten av proteinet med en gang og slipper å vente på at kroppen først skal fordøye det og deretter ta det opp i kroppen, avslutter Thoen.