Det finnes et utall rapporter fra hele verden som viser at mosjon er bra for helsen, og en forskningsrapport fra Karolinska Institutet i Sverige viser at de som spiller golf kan leve opptil fem år lenger enn de som ikke gjør det. Regelmessig mosjon er den mest vesentlige årsaken til bedre helse for golfere, syklister, hundeeiere og andre som er fysisk aktive.
Fordelen med golf er at det er en skånsom aktivitet med lav intensitet som kan utføres langt opp i alderen. Golfspilling betyr også sosial omgang, noe som fremmer den psykiske trivselen.
Den største helsegevinsten henger nok sammen med at man går langt under en runde golf, men forskere innrømmer at det også kan finnes andre faktorer som spiller inn ved siden av selve golfspillingen. Det er mulig at golfere generelt har en sunnere livsstil.

Den stille epidemien

Vi sitter for mye, vi beveger oss for lite, og trenden går feil vei. I den engelske avisen The Telegraph ble det i 2012 publisert en artikkel som viste at mennesker i England går nærmere 13 mil mindre i dag enn de gjorde for 10 år siden. Den avtagende fysiske aktiviteten kalles av mange forskere for Den stille epidemien.
I en amerikansk studie av ca. 3000 diabetespasienter fra Centers for Disease Control and Prevention ble det påvist at dødeligheten sank med 39 % i den gruppen som mosjonerte 30 minutter fem ganger i uken. Regelmessig mosjon er den mest sannsynlige forklaringen til hvorfor fysisk aktive personer får færre sykdommer, et lengre liv og økt livskvalitet.
Hver enkelt person må velge det han eller hun trives med. Det er viktig å finne noe som man synes er morsomt å holde på med, for da blir terskelen vesentlig lavere for å komme i gang. Golf er et bra incitament for å være i bevegelse utendørs, og det samme er sykling.

Ski både sommer og vinter

En annen aktivitet som er morsom, og som alle kan drive med, er å gå på ski. Og når snøen forsvinner, kan man skaffe seg ski med hjul. I starten kan rulleski føles litt ustabilt og vinglete, men det er kun et spørsmål om trening.
Rulleskitrening er veldig effektivt for deg som ønsker å bli bedre til å gå på ski. I tillegg er det veldig god trening i seg selv. Akkurat som langrenn på snø, får du økt muskelmasse og bedre kondisjon av det.