Fakta

  • Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger oppfølging av helsepersonell til å endre levevaner og mestre sykdom.
  • Frisklivssentralens basistilbud er et tidsbegrenset, strukturert veilednings- og oppfølgingstilbud over 12 uker for endring av levevaner og mestring av helseplager. Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale som baseres på motiverende intervju.

Kilde: Helsedirektoratet

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste for de som har behov for hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Allerede i 1996 startet den første Frisklivssentralen i Norge, og det var Modum kommune som sto bak dette tilbudet.  I dag finnes det frislivssentraler i 250 kommuner over hele landet.

- De som klarer å komme i gang med livsstilsendringer på egenhånd trenger ikke å komme til oss. Vi er her for å hjelpe dem som ikke klarer å komme i gang og trenger hjelp til å endre vanene sine.

- På Frisklivssentralen får de samtaleoppfølging og hjelp til å rydde i hva de bør gjøre for å komme i gang. Vi har treningsgrupper der mye av opplegget foregår utendørs og hvor det er lagt opp på en slik måte at det skal være lett å gjøre aktivitetene på egenhånd senere. I tillegg har vi kostholdskurs, søvnkurs, kurs i mestring av depresjon og snus/røykesluttkurs, forteller Jorunn Killingstad som er leder av  Frisklivssentralen i Modum kommune.

Tjenesten er tverrfaglig, og i Modum har tjenesten knyttet til seg både fysioterapeuter, psykolog, pedagoger og ernæringsfysiolog.

- Vi arbeider tverrfaglig og helhetlig og har kompetanse på å snakke om endring. Vi benytter motiverende intervju som er en metode med dokumentert effekt sier Killingstad.  

I Modum er det cirka 300 som blir henvist til Frisklivssentralen hvert år. Henvisningene kommer for det meste fra fastlegene, men også fra NAV og sykehusene.

- Mange har sammensatte utfordringer og plagene som går igjen hos oss er muskel- og skjellettplager, psykiske lidelser i tillegg til typiske livsstilssykdommer som type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer, kreft og kols.

Mange frisklivssentraler har tilbud til barn og unge.  Et av tilbudene ved Frisklivssentralen i Modum er Aktiv UNG, et tilbud til skoleelever som faller ut av gymtimene. Frisklivssentralen får gode tilbakemeldinger fra skolene på dette opplegget.

- Ellers er tilbudene våre for alle aldersgrupper og vi ser at vi når ut til folk som har behov for disse tilbudene. De som deltar oppgir at de merker fysiske endringer og legger om kostholdet i løpet av den perioden de er hos oss og det er bra. I tillegg oppgir mange at de blir mer sosialt aktive og at de fungerer bedre i jobb. Det er kanskje det viktigste tegnet på at dette virker.