Av: Michel Sidibé, Executive Director, Unaids

Vi har nådd et avgjørende punkt i vår aids-respons; verden har nå en historisk mulighet til å eliminere aids som en trussel mot folkehelsen innen 2030 som del av FNs bærekraftsmål.

Da epidemien var på sitt verste, var det umulig å forestille seg at vi skulle nå hit. Nå vet vi hva som fungerer. Vitenskapen, medisinene og kunnskapen er på plass; for å utnytte dem maksimalt trenger vi en menneskelig politikk basert på menneskerettigheter, respekt og verdighet.

Til tross for all framgangen er ikke aids-trusselen over og vi ikke må bli for selvtilfredse. Av de 36,9 millionene som lever med hiv, er nesten halvparten uvitende om at de er hiv-positive. Og fremdeles lever 22 millioner mennesker med hiv som ikke har tilgang på de medisinene de trenger for å overleve.

«Fast-Track»

For å kunne reagere raskere, har UNAIDS utviklet et «Fast-Track» program ved hjelp av «forhåndsinvestering». Slik vil FN kunne nå sitt ambisiøse «90-90-90» behandlingsmål innen 2020. Måloppnåelse vil bety at 90 prosent av de som lever med hiv er klar over det, at 90 prosent av de som vet de er hiv-positive har tilgang til behandling, og at 90 prosent av de som får behandling oppnår redusert antall virus.

«Fast-Track» programmet har også som mål å redusere antall nye hiv-infeksjoner med 75 prosent og å realisere visjonen om ikke-diskriminering. Det vil kunne avverge 21 millioner aids-relaterte dødsfall og 28 millioner nye hiv-infeksjoner innen 2030.

Når vi «Fast-Track» målene innen 2020, kan vi stoppe epidemien. Dermed trengs det mindre årlige investeringsbeløp fra 2021 av for å nå fellesmålene om å utrydde aids innen 2030. Ved å øke nåværende investeringer med tolv milliarder amerikanske dollar i året kan vi oppnå en gevinst på over 3,2 trillioner (tusen milliarder) amerikanske dollar som vil vare langt utover 2030—en avkastning på investeringene på nesten 17 dollar for hver investerte dollar.

Sosial rettferdighet

For å lykkes må «Fast-Track» programmet ha et rammeverk basert på sosial rettferdighet og kunne ta for seg de kritiske faktorene som knytter sammen helse, ulikhet, fattigdom og konflikter. Det er et ubehagelig faktum at framgangen innenfor aids-respons ikke har vært preget av like muligheter.

Til eksempel er aids-relatert sykdom fremdeles den ledende dødsårsaken blant ungdom i Afrika og den andre hovedårsaken til dødsfall blant ungdom globalt. Unge kvinner og jenter er mer utsatt for risiko enn unge menn og gutter: i 2014 utgjorde unge kvinner og jenter 62 prosent av hiv-infeksjoner blant 15-19-åringer globalt.

Denne skjevheten må utfordres slik at unge mennesker i mindre grad utsettes for hiv. Det er avgjørende at skoler tilbyr omfattende seksualundervisning, noe som ikke bare gjør folk i stand til å ta sunnere avgjørelser men også utfordrer kjønnsnormer og diskriminering av dem som lever med hiv. Å gi unge mennesker tilgang på hiv-testing og gode behandlingstilbud innen seksuell og reproduktiv helse, er kritisk.w

Dette innebærer å fjerne alders- og kjønnsrelaterte hindre og sørge for alderstilpassede og lett-tilgjengelige helsetjenester. Å støtte lokale tiltak som tar opp kjønnsbasert vold og utfordrer skadelig praksis, er også kritisk. Ingen må glemmes, inkludert marginaliserte grupper som unge sexarbeidere, unge menn som har sex med menn, unge transpersoner og unge sprøytenarkomane.

«Fast-Track» programmet staker ut en klar kurs mot å eliminere aids-epidemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Hindringer som er i veien må ryddes vekk. Å sette mennesker først og sørge for at deres behov for og rettigheter til seksual- og reproduktive helsetjenester kan oppfylles, vil være avgjørende i å redde millioner av liv, unngå millioner av nye infeksjoner og sikre et sunnere liv for neste generasjon.