Over 36 millioner mennesker lever i dag med hiv-smitte. På under to år har antallet mennesker med tilgang til hiv-medisin økt fra 15 til 18,2 millioner, inkludert 910 000 barn. Siden hiv-medisin reduserer smittefaren er antall mennesker som smittes av hiv og som dør av aids på vei ned.

Afrika sør for Sahara mest utsatt

Unge kvinner er mest utsatt for smitte og 90 prosent av nylig smittede mindreårige er jenter bosatt i Afrika sør for Sahara. Globalt falt antall smittetilfeller blant jenter i alderen 15-24 år med seks prosent i årene 2010 til 2015, ifølge tall fra UNAIDS. FN-organisasjonen jobber med å hindre spredning og øke tilgangen til hiv- og aids-medisiner.

Selv om antallet nye hiv-smittede i Afrika sør for Sahara går ned, er det fortsatt denne regionen som er hardest rammet. 66 prosent av nye hiv-smittede i 2014 bor i denne regionen. Den største økningen i antall smittede skjer i Øst-Europa og Midtøsten.

Vil fortsette kampen mot hiv

I 2015 ble 2,1 millioner mennesker smittet av hiv. Samme år døde 1,1 millioner av aids-relaterte årsaker. Tilsvarende tall fra år 2000 var 3,2 smittede og 1,5 millioner dødsfall. Den aller største reduksjonen i antall hiv-smittede har funnet sted blant barn.

Fra 2001 til 2014 ble hele 58 prosent færre barn smittet. Dette er hovedsakelig på grunn av økt tilgang på antivirale medisiner som gjør at man hindrer smitte fra mor til barn.

Skal stanse epidemien innen 2030

Hiv smitter hovedsakelig gjennom blanding av kroppsvæsker som blod, sæd eller skjedesekret. Den absolutt vanligste måten å bli smittet på er å ha ubeskyttet sex med en som er hivpositiv. Sikker sex er derfor den mest effektive måten å unngå smitte. Vanlig sosial omgang, kyssing eller å drikke av samme kopp kan ikke føre til smitte.

Det finnes ingen medisin eller vaksine som kan kurere hiv, men mange hiv-positive lever lange liv med antivirale medisiner som styrker immunforsvaret. Nå jobber FN globalt for at alle skal få tilgang til hiv-behandling og for at epidemien skal stanses helt innen 2030. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, og bærekraftsmål nummer tre skal «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder».